Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Investeren in infrastructuur brengt Oeganda in beweging

25 juni 2007

Als de Oegandese overheid investeert in de fysieke infrastructuur, betaalt zich dat terug. Deze verhoging van de output en productiviteit in verschillende sectoren lijkt ook substantieel genoeg om symptomen van de zogenaamde 'Dutch disease' tegen te gaan: het verschijnsel dat de muntwaarde stijgt en de economische positie van een land verslechtert door investeringen met ontwikkelingsgeld. Op 29 juni promoveert de Oegandese onderzoeker Aldret Albert Musisi met dit onderzoek aan het Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag.

Musisi stelt dat de Oegandese overheid rond de 24 procent van het Bruto Nationaal Product, de drempelwaarde, moet besteden aan infrastructuur. Dan heeft de investering zowel op de middellange als op de lange termijn een sterk positief effect op de verschillende sectoren. Uit het onderzoek blijkt dat slechts eenvijfde van de onderzochte Oegandese districten deze drempelwaarde haalt. Overigens lijken investeringen in elektriciteit het meest op te leveren en profiteert vooral de dienstensector duidelijk van investeringen in infrastructuur. Maar ook andere typen investeringen en de commerciële sector laten positieve resultaten zien. Musisi pleit er dan ook voor om investeringen in infrastructuur vanuit de overheid tot topprioriteit te maken omdat het alle sectoren raakt en een goed middel is om 'capaciteit' in het land te verhogen.

Versterking van sociaal-economisch onderzoek

Musisi's onderzoek heeft bijgedragen aan de versterking van het onderzoek bij de Ministeries van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling van Oeganda. De onderzoeksafdeling van het Ministerie van Financiën is verder ontwikkeld en dankzij de samenwerking met het ISS is een ontwikkelingsproject opgestart van onder andere het Economic Policy Research Centre, de belangrijkste denktank van de Oegandese regering. Tijdens dat project bleek dat de Oegandese overheid belangrijke informatie mist, waarvoor samen met het ISS de Social Accounting Matrix (SAM) is opgezet. Deze matrix zal naar verwachting resulteren in een computermodel dat gebruikt kan worden voor sociaal-economisch onderzoek in Oeganda.

Tegen heersende opvattingen in

De resultaten van Musisi's onderzoek druisen in tegen de heersende tendens om financiering door de overheid in ontwikkelingslanden terug te dringen. Zo moedigt de Wereldbank private investeerders aan om de markt in ontwikkelingslanden aan te boren, omdat dat effectiever zou zijn dan ontwikkelingshulp. Maar als de Oegandese overheid rond de 24 procent van het Bruto Nationaal Product zou besteden aan de infrastructuur in het land, heeft dat een sterk positief effect op de dienstverlenende en de commerciële sector. Investeren in infrastructuur kan volgens Musisi dus wel degelijk aanzienlijk bijdragen aan het bestrijden van armoede en het verbeteren van de (lokale) economie.

Aldret Albert Musisi's onderzoek werd gesteund door NWO-WOTRO, Science for Global Development.

..............................

Noot voor de redactie,