Ingezonden persbericht


Persbericht

Hogeschool Utrecht onderzoekt cursus PhiladelphiaSupport

'Natuurlijk een netwerk!' groot succes

UTRECHT 21 juni 2007 - De vernieuwende cursus 'Natuurlijk een netwerk' van PhiladelphiaSupport is een groot succes. Dat blijkt uit een onderzoek naar de cursus door twee studenten van de Hogeschool Utrecht. De cursus is zo populair dat het inmiddels ook gebruikt wordt door enkele zorgaanbieders en de Hogeschool Utrecht.

Eén van de belangrijkste conclusies van het onderzoek is dat ouders met andere ogen naar hun kinderen leren kijken. Zij zien door de cursus meer de positieve punten van het kind. Ook krijgen ze meer zicht op de mogelijkheden die hun kind met een beperking heeft. ,,De opdrachten leerden ons te kijken door de ogen van je kind en dat heeft me veel opgeleverd. Vooral ook die positiviteit die zo belangrijk is en die je wel eens uit het oog verliest", aldus een deelnemer.

Vanuit het positievere oogpunt kunnen cursisten andere personen motiveren om deel te nemen aan het netwerk rond hun kind. Het netwerk is belangrijk, omdat mensen met een beperking door een uitgebreider netwerk actiever aan de samenleving kunnen deelnemen. ,,Sociale integratie is nog maar een jonge wetenschap. Wij zijn één van de eersten die het idee hebben ontwikkeld om een sociaal netwerk op te gaan zetten voor mensen met een verstandelijke beperking. En het is een groot succes", vertelt Martin van de Lustgraaf, medewerker van PhiladelphiaSupport en projectleider van 'Natuurlijk een netwerk!'.

Het succes is zo groot dat anderen de cursus ook gebruiken. Zo heeft de Hogeschool Utrecht 'Natuurlijk een netwerk!' een plaats gegeven in de opleidingen SPH en MWD. Daarnaast maken ook enkele zorgaanbieders gebruik van de cursus. Ook is PhiladelphiaSupport in gesprek met Mezzo, een overkoepelend orgaan voor mantelzorgers. Via Mezzo zou de cursus buiten het oorspronkelijke aandachtsgebied, van mensen met een beperking, komen.

Een ander positief effect dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat ouders meer naar buiten komen. Ze durven hulp te vragen aan hun omgeving en merken dan dat mensen best bereid zijn te helpen. Ook leren ze initiatieven te nemen in het leggen van contacten. Ouders presenteren hun kind met een beperking op een positieve manier. Daardoor breiden zij het netwerk uit en doen zij meer sociale contacten op.

Uit het onderzoek van de Hogeschool Utrecht is als verbeterpunt de begeleiding na afloop van 'Natuurlijk een netwerk!' aangekaart. Veel ouders vonden het belangrijk na de cursus begeleiding te blijven krijgen om de continuïteit van het netwerk te kunnen waarborgen. PhiladelphiaSupport gaat met deze aanbeveling aan de slag. "In juli komt er een website van 'Natuurlijk een netwerk'. Hier kunnen ouders terecht met hun vragen en ervaringen, ook al hebben ze de cursus al afgerond."

'Natuurlijk een netwerk' is mede ontwikkeld door PhiladelphiaSupport, een christelijke vereniging voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking. Mensen met een beperking hebben vaak een beperkt netwerk van familieleden om zich heen. Door de cursus leren de ouders in tien stappen een uitgebreider sociaal netwerk op te bouwen.

'Natuurlijk een netwerk!' gaat uit van de dagelijkse praktijk en de leefwereld van het kind. De persoonlijke wensen en voorkeuren van het kind staan centraal. Ouders leren samen met anderen een netwerk in te zetten rond de wensen en vragen van hun kind met een beperking.

Noot voor de redactie,