Partij van de Arbeid

Timmermans: nieuw verdrag doet recht aan het 'nee'

25-06-2007 04:10

Afgelopen weekeinde is in Brussel een akkoord over het Europees Verdrag bereikt. Volgens PvdA Staatssecretaris Frans Timmermans van Europese Zaken heeft Nederland een goed resultaat geboekt in Brussel. Dit Verdrag doet recht aan het nee van de Nederlandse bevolking in 2005, aldus Timmermans.

Ook Wouter Bos is blij met het resultaat. Bos haalde in zijn speech op het Politiek Forum van afgelopen zaterdag vier voorbeelden aan waaruit blijkt dat het Verdrag goed is voor Europa en goed is voor Nederland. In de eerste plaats wordt Europa geen superstaat en is er geen sprake van een grondwet. Ook is er nu een oranje kaart waarmee een meerderheid van landen Europese bemoeienis tegen kan houden. Daarnaast is Europa socialer geworden. Concurrentie is geen doel op zich maar een middel. En over belangrijke nationale zaken zoals hoe wij onze sociale woningbouw organiseren met woningbouwcorporaties blijven we zelf gaan, niet Europa. Ten slotte is er een goede mix gevonden tussen zaken waar Europa zich minder mee moet bemoeien en zaken waar ze zich meer mee moeten bemoeien. Nederland kan bijvoorbeeld niet plotseling door Europa gedwongen worden tot wijzigingen in ons familierecht (denk aan het homohuwelijk). Maar aan de andere kant komt voor het eerst klimaatverandering in een Europees verdrag voor als iets wat ook Europese bemoeienis vraagt. Ik beschouw beide als pure winst.

Met het nieuwe Europese Verdrag heeft Nederland de inzet grotendeels binnengehaald. Europese bemoeienis kan tegen worden gehouden door de lidstaten en er is geen sprake meer van een grondwet. Ook wordt nu veel duidelijker wat Europa doet en wat Nederland doet. Zo hebben we helderheid over wat de taakverdeling is tussen Nederland en Europa, aldus Timmermans. De boodschap van het nee van de Nederlandse bevolking heeft weerklank gevonden in dit verdrag en dat is iets waar de PvdA tevreden over is.

Frans Timmermans houdt u in zijn weblog op de hoogte over Europa en Nederland op: www.nederlandineuropa.nl

Woensdagavond 27 juni vanaf 18.00 uur debatteert de Tweede Kamer met de regering over de resultaten van de Europese Raad. Namens de PvdA-fractie zal Europawoordvoerder Luuk Blom dan het woord voeren.