Provincie Noord-Brabant|Datum     |
|25 juni 2007 |
|Nummer    |
|144      |

'Buitenveld' in Gilze na 50 jaar weer terug naar de natuur

Minister Verburg start sloop overtollig geworden militaire terreinen Brabant

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid heeft vandaag in Gilze samen met gedeputeerde Paul Rüpp symbolisch het startsein gegeven voor de sloop van tenminste tien militaire terreinen in de provincie Noord-Brabant. Zij deden dat door de restanten van de toegangspoort te slopen. De locatie Buitenveld in Gilze was de afgelopen maanden als eerste al grotendeels ontmanteld. Brabant geeft de voormalige MOB-complexen terug aan de natuur.

Kamp Buitenveld in Gilze werd 50 jaar geleden gebouwd om reserve-onderdelen voor het vliegveld Gilze-Rijen op te slaan. "Destijds werd natuur opgeofferd om militaire complexen te ontwikkelen. Het is goed dat na 50 jaar de meeste van die militaire terreinen aan de natuur worden teruggeven", zei minister Verburg. Zij complimenteerde provincie met deze beleidskeuze.

Provincie en Dienst Landelijk Gebied ondertekenden in Gilze een afsprakenkader over de sanering van de MOB-complexen.

Brabant investeert 11 tot 15 miljoen euro in de sloop van de militaire complexen. De sloopkosten hoopt de provincie terug te verdienen met de verkoop van bouwkavels aan de rand van plattelandsgemeenten, de zogenoemde ruimte voor ruimte-woningen.

Gedeputeerde Rüpp zei blij te zijn dat na de sloop van tenminste tien militaire terreinen het aangetaste Brabantse land weer wat mooier zal worden. Hij noemde de Brabantse keuze voor de natuur een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Het ministerie van LNV wil voor 53 overtollig geworden militaire complexen en terreinen die door Defensie zijn overgedragen een nieuwe bestemming zoeken. De terreinen, in totaal 2100 hectare, liggen verspreid over heel Nederland. Veel van de terreinen zullen, zoals nu in Brabant, teruggaan naar de natuur.
Het merendeel van de terreinen bestaat uit mobilisatie- en munitiecomplexen uit de tijd van de Koude Oorlog. Veel van deze complexen zijn in de jaren vijftig aangelegd om weerstand te kunnen bieden bij een invasie van de Russen. Het wegvallen van deze dreiging was voor het ministerie van Defensie een belangrijke reden om de complexen af te stoten.

Met de sloop en sanering wordt in Brabant ongeveer 175 ha toegevoegd aan de natuur; daarvan is dan 25 ha asfalt en 12 ha gebouwen verwijderd. Provinciale Staten moet overigens het geld voor de sanering nog beschikbaar stellen. Dat gebeurt na het zomerreces als de Staten zich buigen over de uitwerking van het bestuursakkoord 2007-2011.