FNV Bondgenoten

Vakbonden houden directeuren Rabobank spiegel voor

Vanmiddag zijn FNV Bondgenoten, De Unie, CNV Dienstenbond en BBV aanwezig bij de Algemene Vergadering van Rabobank Nederland. Onder het motto 'Spiegel uzelf aan de markt en geef uw medewerkers 3% loonsverhoging" houden de vakbonden de filiaaldirecteuren letterlijk een spiegel voor om ze te confronteren met een marktconforme looneis.

"De werknemers weten bliksemsgoed waar de schoen wringt als het gaat tussen structurele verhogingen en variabele beloning. De Rabobank heeft zijn mond vol over maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar naar de eigen medewerkers is toch duidelijk sprake van een minder duurzaam beleid", aldus de bonden.

De Rabobank biedt werknemers de eerste twee jaar een structurele loonsverhoging van 2%, terwijl dat bij de overige banken tegen of op 3% ligt. Daarnaast biedt de bank een verhoging van het variabele loon. Slechts een deel van de werknemers heeft zelf echt invloed op de variabele beloning, voor de meesten geldt dat zij dit alleen indirect kunnen beïnvloeden. Bovendien vindt over het variabele deel van de verhoging geen opbouw van pensioen, vakantietoeslag en dertiende maand plaats.

"Het is op zijn minst merkwaardig dat een grote bank als Rabobank achterblijft bij zijn concurrenten en zijn werknemers zo'n lage structurele loonsverhoging wil geven", aldus de bonden. "De Rabobank zegt dat de lokale kantoren slechte resultaten hebben, terwijl andere bedrijfsonderdelen uitstekend presteren. De Rabobank Groep behaalt een een winst van 13%, maar scheept haar werknemers af met 7% structurele loonsverhoging in drie jaar."

De vakbonden willen dat alle werknemers gedurende de looptijd van een driejarige cao minimaal een loonsverhoging van 8% krijgen plus een deel variabele beloning. Begin juni wezen de vakbonden het eindbod van de Rabobank af en werd het negatief aan de leden voorgelegd.

De cao van Rabobank Groep geldt voor ongeveer 42.000 werknemers.
---