FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten: Cabinepersoneel wijst eindbod KLM af, actiebereidheid hoog

In een referendum hebben de leden van FNV Bondgenoten onder het cabinepersoneel van de KLM, het eindbod van hun werkgever voor een nieuwe CAO afgewezen. Tegelijkertijd stemde 93% van hen in met het voeren van acties als KLM niet aan hun eisen tegemoet komt.

De leden zijn vooral verbolgen over het feit dat KLM niets wil doen om hun almaar toenemende werkdruk terug te dringen. Leen van der List, bestuurder FNV Bondgenoten: "KLM stelt in het eindbod enerzijds maatregelen voor die de werkdruk verlichten, worden brengt aan de andere kant maatregelen in die weer leiden tot een verhoging van de werkdruk. Dat alles onder het motto van zogenaamd noodzakelijke kostenbeheersing en kostenneutraliteit. Daarmee ontkent de KLM in feite het bestaan van problemen met de werkdruk."

Dat werkdruk voor het cabinepersoneel meer dan gemiddeld hoog is, blijkt uit een onderzoek dat recent door FNV Bondgenoten is uitgevoerd. Het onderzoek laat zien dat de ervaren werkdruk onder het cabinepersoneel ruim hoger ligt dan bij de gemiddelde werknemer in Nederland. Belangrijke oorzaken zijn de fysieke belasting, de samenstelling van de bemensing per vlucht, de geringe zeggenschap over het moment van werken, de vooral op Europese vluchten korte hersteltijd en de zware wissel die het vliegen trekt op de balans tussen werk en privéleven.

Van der List: "De werknemers vinden dat het bedrijf met zijn opstelling er aan voorbij gaat dat werknemers die met plezier hun werk kunnen doen, juist veel meer bijdragen aan een goed resultaat dan werknemers die zich niet serieus genomen voelen door hun baas. Daar helpt naar hun oordeel zelfs een loonsverhoging van 6,5% in twee jaar niet bij. Want een te hoge werkdruk en de gevolgen daarvan laten zich niet met geld afkopen."

FNV Bondgenoten gaat KLM in de loop van volgende week een ultimatum overhandigen. Gaat KLM niet op de eisen in het ultimatum in, dan kan dat leiden tot het uitroepen van werkstakingen. Het zou de eerste keer zijn dat het cabinepersoneel van KLM actie voert. "Dit geeft aan hoe hoog de nood onder de mensen is", aldus Van der List.

De bond rekent er op dat de KLM dit duidelijke signaal van zijn cabinepersoneel verstaat en op de kortst mogelijke termijn weer met de bond om de tafel gaat zitten om tot het door de leden gewenste cao-resultaat te komen.

Onder de CAO voor het KLM Cabinepersoneel vallen ongeveer 8500 stewards en stewardessen.

---