Ministerie van Financiën

Politiek akkoord modernisering Communautair Douanewetboek

nieuwsbericht | 25-06-2007 | Directie Voorlichting

Op 25 juni hebben de lidstaten van de Europese Unie, in de Raad voor Concurrentievermogen, een akkoord bereikt over het voorstel voor een gemoderniseerd Douanewetboek. Het voorstel moet op termijn leiden tot een grotere efficiëntie in het afhandelen van douaneformaliteiten en een reductie van administratieve lasten.

Het voorstel bevat een aantal elementen die voor Nederland belangrijk zijn. Voor bedrijven wordt het mogelijk alle douaneaangiften op een centrale plek in te dienen ongeacht waar de goederen in het vrije verkeer worden gebracht. Verder zijn de lidstaten akkoord gegaan met de zogenoemde "self-assessment", waarmee gecertificeerde bedrijven de mogelijkheid krijgen om de afhandeling van douaneformaliteiten via hun eigen boekhouding te laten verlopen.

De modernisering van het Communautair Douanewetboek is nodig in verband met de vereisten voor een elektronische omgeving voor douane en handel, een toenemend belang van niet-fiscale Douanetaken (vooral veiligheid) en het versterken van het concurrentievermogen van het Europees bedrijfsleven.

Met het bereikte akkoord is de eerste lezing van het voorstel voor een gemoderniseerd Douanewetboek bijna afgerond. De inwerkingtreding is voorzien voor 2011 of 2012. In de tussentijd zullen ook de uitvoeringsbepalingen bij het Douanewetboek worden vastgesteld. De inhoud van deze bepalingen is belangrijk voor het daadwerkelijk vereenvoudigen van de Douaneprocedures. Nederland zal dan ook een actieve rol spelen in de discussies over de nieuw te maken uitvoeringsbepalingen. Het belang van het Nederlandse en Europese bedrijfsleven staat hierbij voorop.

Zie ook

Zie het origineel


* Dossier Uitvoering


* Laatst aangepast: 25-06-2007