Ingezonden persbericht


Arcon onderzoek: cliËnten huishoudelijke verzorging willen schoon huis.

21 juni 2007. Hengelo (Ov). Onderzoek onder cliënten die vanuit de WMO gebruik maken van huishoudelijke verzorging toont aan dat men vooral een schoon huis wil. Andere bijkomstigheden zoals sociale aanspraak en organisatie van het huishouden zijn gewaardeerde functies van de thuiszorg, maar absoluut niet noodzakelijk.

SCHOON HUIS
Als één van de weinigen heeft Zwartewaterland zich afgevraagd of de huishoudelijke verzorging wel datgene is wat men nodig heeft en of het wellicht ook anders kan. Met die vraag heeft Arcon interviews onder een groot aantal cliënten gehouden. Ondubbelzinnig blijkt daaruit dat hulp bij het schoonmaken inderdaad is wat men nodig heeft.

MEER DAN POETSEN
Maar de huidige vorm van thuiszorg is meer dan alleen poetsen. Het is een product van de zorgsector en dat maakt dat er termen als `signalering' en `organisatie van het huishouden' aan de functie van thuishulp werden geplakt. Schoonmaken werd daarmee ongemerkt `Zorg'. Er zijn vanuit de aanbieders ook verschillende contractvormen ontstaan, zoals thuishulp en alphahulp. De vraag is of cliënten daar op zitten te wachten.

HOUDEN ZOALS HET IS
De huidige hulp wordt zeer gewaardeerd door cliënten. Het grondig schoonmaken, of daarmee helpen, is het belangrijkste argument. Daarnaast geldt voor een deel van hen dat de sociale aanspraak een gewaardeerde functie is die de thuishulp vervult. Respondenten hebben structureel te kennen gegeven dat ze het graag willen houden zoals het nu is. Dat is met name omdat men zo tevreden is over het schoon houden van het huis. Daarbij komt dat de gemiddelde leeftijd van de respondenten 76,7 jaar(!) is. Het is op hoge leeftijd blijkbaar niet wenselijk als er veel veranderd.

EEN ZORG MINDER
Het advies genaamd `Hulp bij het huishouden ­ een zorg minder' luidt dan ook, haal de hulp bij het huishouden weg uit de zorgsfeer: het gaat niet om mensen, maar om een schoon huis. Ga bij het contracteren van aanbieders uit van de eisen die de cliënt aan een schoonmaakhulp stelt. Biedt ook andere (niet-zorg) organisaties de mogelijkheid zich te kunnen bewijzen. Laat de lokale vrijwilligersorganisaties de eenzaamheid (de sociale aanspraak) aanpakken, denk aan organisaties als kerken, het rode kruis, stichting welzijn ouderen en dergelijke.

VRAGEN?
Donderdag 5 juli '07 presenteert Arcon in de raadszaal van het gemeentehuis in Hasselt haar bevindingen. Om half één wordt het adviesrapport zowel aangeboden aan de Provincie, gedeputeerde Gert Ranter, die het onderzoek financierde, als aan de gemeente Zwartewaterland, wethouder Wolbert Meijer. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Arcon is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van zorg en welzijn. Arcon werkt vanuit het perspectief van de cliënt, consument of burger, zet in op innovatie en bevordert ten alle tijden vraagsturing.

MEER INFORMATIE
Aad Francissen of Patricia Bron

Arcon
Kievitstraat 15
7557 AP HENGELO

074 - 242 65 20
074 - 250 79 78
afrancissen@arcon.nl of pbron@arcon.nl
www.arcon.nl


---- --