Siemens

Persbericht

0706.957

Den Haag, maandag 25 juni 2007

Prototype MR-PET technologie opent weg naar nieuwe inzichten

s Werelds eerste systeem voor simultane beeldvorming van hersenen met behulp van MR en PET

Mogelijk is het een keerpunt in de diagnose en behandeling van miljoenen patiënten met een neurologische ziekte, beroerte en kanker. Siemens Medical Solutions komt met een prototype van het eerste volledig functionele beeldvormende systeem ter wereld dat geschikt is voor simultane MR en PET. De eerste simultane in-vivo MR-PET beelden van menselijke hersenen werden verkregen in de laboratoria van Siemens in de Verenigde Staten. Het testen van het nieuwe MR-PET prototype zal nog voor het eind van dit jaar plaatsvinden.

De komst van MR-PET is een enorme sprong voorwaarts in de medische beeldvorming. Siemens is er als eerste fabrikant in geslaagd een MR-PET prototype te bouwen dat de goede typering van zacht weefsel van MR koppelt aan de gevoeligheid van PET voor het bepalen van de fysiologische en metabole toestand van levend weefsel. De eerste met simultane MR-PET gegenereerde beelden werden verkregen dankzij de medewerking van dr. David Townsend en dr. Claude Nahmias van de University of Tennessee (VS) en dr. Heinz-Peter Schlemmer, dr. Claus Claussen en dr. Bernd Pichler van de Tübingen Universität (Duitsland). In potentie kan MR-PET uitgroeien tot dé beeldvormende modaliteit bij uitstek voor neurologisch onderzoek, het vaststellen van bepaalde vormen van kanker, beroerte, en onderzoek naar stamceltherapie dat sterk in opkomst is.

Geheimen hersenen ontrafeld
Onderzoekers verwachten dat MR-PET de deur opent naar nieuwe inzichten in de pathologie en het verloop van uiteenlopende neurologische afwijkingen, zoals Alzheimer, Parkinson, epilepsie, depressie en schizofrenie. Zo is PET momenteel in staat om milde cognitieve beschadigingen te onderscheiden van de beginstadia van de ziekte van Alzheimer, maar niet om door atrofie veroorzaakte reductie van het hersenvolume vast te stellen. Door de combinatie van MR en PET is het mogelijk beide beter vast te stellen. Daarnaast kan, door MR en PET te combineren met nieuwe neurologische biomarkers, de conditie van de patiënt nog nauwkeuriger worden vastgesteld.
Op soortgelijke wijze houdt de technologie de belofte in dat straks, bij mensen die een beroerte hebben gehad, bepaald kan worden welke hersenweefseldelen nog gered kunnen worden. Voor bijvoorbeeld patiënten met hersentrauma zorgt de MR-PET van Siemens voor een betere zorg én workflow. In die gevallen hoeven patiënten slechts één keer te worden gescand, in plaats van op twee verschillende locaties twee scans te ondergaan. De mogelijkheid het verlies aan neurologische functies zeer gedetailleerd vast te stellen, baant voor ons de weg naar nog betere zorg, zei Walter Märzendorfer, hoofd van de MR-divisie van Siemens Medical Solutions.

Vooruitgang in stamcelonderzoek
Ook voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden, zoals stamceltherapie, is MR-PET veelbelovend. De manier waarop de door Siemens ontwikkelde MR-PET methode simultane meting mogelijk maakt van anatomie, functionaliteit en biochemie van de weefsels en cellen van het lichaam, stelt onderzoekers in staat MR- en PET-gegevens veel nauwkeuriger te correleren dan tot nu toe mogelijk was. Dit kan leiden tot een betere analyse van de migratie van stamcellen in beschadigde delen van de hersenen dan met bestaande methoden. Door de correlatieve methode kunnen onderzoekers de migratie van stamcellen naar beschadigde delen van de hersenen beter begrijpen, over een langere periode bepalen of cellen nog in leven zijn of niet én bepalen hoe stamcellen in het neurologisch netwerk van het lichaam zijn geïntegreerd.

Hybride technologie en MR-PET
Voor recente hybride technologieën, zoals PETCT en SPECTCT, geldt dat hoewel beide modaliteiten in één systeem zijn geïntegreerd de twee scans na elkaar plaatsvinden. Het MR-PET prototype van Siemens genereert de MR en PET op hetzelfde moment voor hetzelfde beeldvolume en biedt daardoor een veel betere onderlinge registratie van beelden. Het MR-PET prototype van Siemens is specifiek bestemd voor de hersenen. Het PET-scannerdeel maakt gebruik van een nieuwe generatie Avalanche Photodiode Detector (APD) technologie. APD maakt de PET-scanner ongevoelig voor magnetische velden, terwijl de PET-resultaten van uitstekende kwaliteit zijn. Voor een zo groot mogelijk effect op onderzoek en behandeling is het op APD gebaseerde MR-PET prototype van Siemens ontwikkeld voor gebruik met de Magnetom Trio met Tim. Zo kan geprofiteerd worden van de voordelen die een veldsterkte van 3 Tesla biedt. Bij Siemens hebben we een aantal megatrends geïdentificeerd. Een daarvan is het combineren van technologieën om oplossingen te kunnen bieden voor de totale gezondheidszorg, zei Walter Märzendorfe. Het koppelen van bestaande technologieën gaat in dit geval veel verder dan het simpelweg koppelen van beelden.

Moleculaire geneeskunde
Nieuwe biomarkers, beeldvormende systemen, klinische toepassingen, IT. Siemens heeft een marktpositie om de vooruitgang op het gebied van moleculaire beeldvorming van biologische processen te blijven stimuleren, zei Prof. Erich Reinhardt, CEO en president van Siemens Medical Solutions, om daar aan toe te voegen: Uiteindelijk zullen deze stappen voorwaarts ons helpen ons doel te bereiken: de kwaliteit van de zorg verbeteren en tegelijkertijd kosten terugdringen.

Nadere inlichtingen voor de redactie:
Siemens Persvoorlichting, Josje Mosies
Tel: (070) 333 2095
E-mail: josje.mosies@siemens.com
Internet: www.siemens.nl/persinfo