Ministerie van Buitenlandse Zaken

Timmermans: "Nederland succesvol in Europese Raad"

25 jun 2007 | De Europese Raad van donderdag en vrijdag in Brussel waar werd onderhandeld over een nieuw Europees verdrag was een mooi succes voor Nederland. "Onze inzet is op bijna alle punten gehonoreerd," verklaarde staatssecretaris Timmermans.

Het akkoord over de inhoud van een nieuw Europees verdrag werd zaterdag 23 juni bereikt. Het nieuwe verdrag moet in de plaats komen van het Grondwettelijk Verdrag dat in 2005 in een referendum door Frankrijk en Nederland werd afgewezen. In plaats daarvan zal er een gewoon wijzigingsverdrag komen. Timmermans: "Alles wat verwijst naar staatsvorming is eruit."

De belangrijkste wijzigingen in het verdrag zijn:

o De rol van nationale parlementen wordt sterker. Als een meerderheid van landen problemen hebben met voorstellen van de Europese Commissie, kunnen de parlementen deze voorstellen tegenhouden. Ook krijgt een nationaal parlement langer de tijd om te beoordelen of een voorstel een zaak is van de EU of van het land zelf.
o De criteria voor toetreding tot de EU zijn beter vastgelegd. o Lidstaten blijven verantwoordelijk voor de inrichting van de eigen publieke voorzieningen (bijvoorbeeld de gezondheidszorg of het volkshuisvestingsbeleid).
o De afbakening tussen wat Europees en wat nationaal moet gebeuren, is duidelijker geworden.
o Belangrijke zaken, zoals het tegengaan van klimaatverandering, komen in het verdrag. Daarmee wordt onderstreept dat de EU een voortrekkersrol speelt op dat punt.
o Er komt intensievere samenwerking om grensoverschrijdende problemen op te lossen (zoals criminaliteit en terrorisme). Daarbij gaat de EU werken met meerderheidsbesluitvorming.

De Nederlandse regering is tevreden met het behaalde resultaat. Staatssecretaris Timmermans: "We hebben recht gedaan aan het Nederlandse nee, maar ook Europa slagvaardiger gemaakt."
* Ministerie van Buitenlandse Zaken

* Bezuidenhoutseweg 67

* Postbus 20061

* 2500 EB Den Haag

* Tel.: 070-3 486 486

* Fax: 070-3 484 848

* Internet: www.minbuza.nl