Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Inhoud pagina: Eerste concrete stap naar invulling status openbaar lichaam voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

25 juni 2007

Tijdens haar werkbezoek aan de Nederlandse Antillen heeft staatssecretaris Bijleveld met de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba de eerste concrete stap gezet naar de invulling van de status van `openbaar lichaam' voor deze eilanden. De eilanden hebben ingestemd met financieel toezicht. Een commissie van financieel toezicht moet de ontwerpbegrotingen goedkeuren voordat de eilandsraden ze kunnen behandelen.

Afgesproken is ook dat de begrotingen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba vanaf 2011 volledig in balans moeten zijn. Wat betreft het voorzieningenniveau is overeengekomen dat die per eiland op maat worden toegesneden. Staatssecretaris Bijleveld en minister Hirsch Balin van Justitie hebben met de Nederlandse Antillen besloten tot verlenging van het plan veiligheid Nederlandse Antillen met één jaar, tot eind 2008. Doelstellingen van dit plan uit 2005 zijn onder meer vermindering van gewelds- en drugscriminaliteit en het bestrijden van internationaal terrorisme.

Zie ook


* Besluitenlijst Bonaire-Sint Eustatius en Saba 20 juni 2007
---

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties