Ministerie van Defensie

25-06-2007 17:26

POLITIEKE BESLUITVORMING BIJ MILITAIRE OPERATIES WERKT GOED

Het is niet nodig de bepalingen van de Grondwet over de inzet van de krijgsmacht te veranderen. Dat concludeert de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in een advies aan de regering.

De ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie vroegen het advies naar aanleiding van het rapport 'Van Balen`. In dat Tweede Kamer rapport werd voorgesteld in de Grondwet vast te leggen dat de uitzending van militaire eenheden de goedkeuring van de Tweede Kamer nodig heeft.

In de huidige procedures heeft het parlement echter al het laatste woord, zo stelt de AIV. De adviesraad ziet dan ook liever een verbetering van de bestaande procedures door geregeld het toetsingskader aan te passen. Zo'n toetsingskader wordt voor elke missie gebruikt.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en de Staten-Generaal adviseert over het buitenlandse beleid, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie.

Meer informatie over het 47 pagina's tellende rapport ' Inzet van de krijgsmacht, wisselwerking tussen nationale en internationale besluitvorming' is te lezen op de website van de AIV.