College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Nieuws en publicaties

---

Actueel

25 juni 2007

Advies beperking indicatie piroxicam

De Europese geneesmiddeleautoriteiten, waaronder het CBG, hebben beperkingen geadviseerd voor het gebruik van geneesmiddelen die piroxicam bevatten wegens de kans op bijwerkingen, zoals aandoeningen van het maagdarmkanaal en ernstige huidreacties. Het adviescomité (CHMP) van Europese geneesmiddelenagentschap EMeA, is tot de conclusie gekomen dat piroxicam niet langer gebruikt mag worden voor de behandeling van kortdurende, pijnlijke ontstekingen. Voor Nederland betekent dit dat de indicaties verlichting van symptomen van acute jicht en van overige aandoeningen aan het bewegingsapparaat (zoals gewrichtsontstekingen en aantasting van gewrichtsfuncties) en de behandeling van menstruatieklachten komen te vervallen. Piroxicam mag nog wel worden voorgeschreven voor de symptomatische behandeling van artrose, reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica (ziekte van Bechterew). Echter voor deze aandoeningen is piroxicam echter niet de eerste keus NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug).

Een behandeling met piroxicam mag alleen worden voorgeschreven door een arts met ervaring in de behandeling van patiënten met inflammatoire of degeneratieve reumatische aandoeningen. De dosering moet zo laag mogelijk zijn (niet meer dan 20 mg per dag), en de behandelduur zo kort mogelijk. De patiënt moet in ieder geval na 14 dagen behandeling terugkomen voor controle.

Naast de beperking van de indicatie heeft de CHMP nieuwe contra-indicaties en verscherpte waarschuwingen voor piroxicam uitgegeven, waarover meer in het vraag-en-antwoorddocument.

Op verzoek van de Europese Commissie is de CHMP in september 2006 begonnen met een volledige herbeoordeling van de voor- en nadelen van piroxicam, omdat uit een onderzoek naar niet-selectieve NSAID's is gebleken dat bij piroxicam vaker bijwerkingen in het maagdarmkanaal en ernstige huidreacties voorkomen dan bij andere niet-selectieve NSAID's.
De aanbevelingen van het CHMP worden nu naar de Europese Commissie gestuurd voor een wettelijk bindend besluit dat zal gelden voor alle EU-lidstaten.

Persbericht EMeA
Nederlandse Questions & Answers