Vluchtelingenwerk Nederland

25-06-2007 / standpunt VluchtelingenWerk

Mediacampagne VluchtelingenWerk roept vragen op bij VVD

De mediacampagne `Welkom thuis!' van VluchtelingenWerk Nederland is ook in de politiek niet onopgemerkt gebleven. Kamerlid Zijlstra van de VVD heeft vandaag over de campagne vragen gesteld aan de staatssecretaris van Justitie. Zijlstra vraagt onder meer of de mediacampagne een zinvolle besteding is van toegekend subsidiegeld en of de campagne in het buitenland een aanzuigende werking kan hebben.

Het subsidiegeld dat VluchtelingenWerk Nederland van de overheid krijgt, is `geoormerkt' geld, bestemd voor specifieke taken, en het mag enkel aan deze taken worden uitgegeven. VluchtelingenWerk Nederland besteedt het geld aan de begeleiding van vluchtelingen tijdens de asielprocedure en het helpen van legaal in Nederland verblijvende vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in de Nederlandse samenleving. Andere activiteiten, zoals mediacampagnes, worden gefinancierd uit bijdragen van sponsors en donateurs. Op deze wijze kan VluchtelingenWerk Nederland een onafhankelijke belangenbehartiger van vluchtelingen zijn.

De strekking van de `Welkom thuis'-campagne is de groep mensen die onder het pardon valt welkom te heten en wij hopen dat deze mensen zich snel thuis zullen voelen in de Nederlandse samenleving. `Wij verwachten niet dat onze campagne een aanzuigende werking zal hebben', zegt directeur Edwin Huizing. `Het gaat duidelijk over de groep die onder het pardon valt. De pardonregeling is een helder afgebakende regeling. Het heeft voor mensen die niet aan de voorwaarden voldoen totaal geen zin naar Nederland te komen en aanspraak te maken op de regeling.'
Doe mee, vul de vragenlijst in.
Online doneren. Klik hier.

CBF Keur