Gemeente Wageningen

Aandacht voor jeugd in de Vallei

Veel minder jongeren die zonder diploma de opleiding verlaten. En jongeren klaar maken voor een sterke positie in de samenleving. Dat zijn de ambities van de gemeenten en instellingen in de Gelderse Vallei en van de provincie die hierover op maandagavond 18 juni bij elkaar kwamen in Wageningen.

Om dit te realiseren is wel goede regionale samenwerking nodig. 'We moeten het lokaal uitvoeren en regionaal afstemmen en regisseren', aldus gedeputeerde Hans Esmeijer. 'We kunnen beter iets minder doen, maar dat wel heel goed, dan alles een beetje aanraken zonder het in beweging te krijgen'.

Als het aan de provincie ligt, is het aantal jongeren dat zonder diploma het MBO verlaat, in 2010 met 40% gedaald. Voor het hele onderwijs moet dat met 50% afnemen. De regio ging nog niet zover om deze harde doelstelling over te nemen, maar wil er wel serieus werk van maken.

Hetzelfde geldt voor de ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdbeleid; de provincie voor de jeugdzorg. Door fors te investeren in een jeugdbeleid dat meer wil dan alleen knelpunten oplossen, kan het beroep op de jeugdzorg afnemen. Hiervoor is een goede onderlinge afstemming en samenwerking noodzakelijk. Daarvan was iedereen doordrongen. Zodat de afspraak kon worden gemaakt dat de regio het op de sociale agenda zet voor de komende jaren.
Namens de regio gaf Stella Efdé, wethouder in Wageningen, aan het voortouw te nemen voor een gezamenlijke aanpak. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdbeleid; de provincie voor de jeugdzorg. Door fors te investeren in een jeugdbeleid dat meer wil dan alleen knelpunten oplossen, kan het beroep op de jeugdzorg afnemen. Hiervoor is een goede onderlinge afstemming en samenwerking noodzakelijk. Daarvan was iedereen doordrongen. Zodat de afspraak kon worden gemaakt dat de regio het op de sociale agenda zet voor de komende jaren. Namens de regio gaf Stella Efdé, wethouder in Wageningen, aan het voortouw te nemen voor een gezamenlijke aanpak. Zo'n 120 deelnemers bezochten de conferentie in Wageningen. De meesten van hen zijn actief op het gebied van onderwijs, arbeidsmarkt, jeugd & gezin of bij de overheid.