Uitstel dyslexievergoeding treft duizenden kinderen

25.06.2007 / 17:54 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Balans

Balans

http://www.balansdigitaal.nl

Een definitief besluit over de vergoeding van dyslexiebehandeling is opnieuw uitgesteld. Opname in het zorgpakket in 2008 komt daardoor in gevaar. Ondanks een positief conceptadvies van het CVZ aan de minister van VWS. Duizenden kinderen en hun ouders worden daardoor onnodig ernstig gedupeerd.

Kinderen met dyslexie kunnen vanwege hun leesprobleem niet goed presteren ondanks voldoende intellectuele capaciteiten. Dyslexie, een neurologische stoornis, hoort thuis in het zorgpakket vinden verenigingen als Balans, Woortblind en SAD, samen met wetenschappers en behandelaren. Het CVZ, het College voor Zorgverzekeringen, is het daarmee eens en heeft de minister van VWS geadviseerd dyslexie op te nemen in het pakket

Dat advies is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat in opdracht van het CVZ is uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek hebben dit voorjaar geleid tot een protocol waarmee zeer betrouwbaar kan worden vastgesteld bij welke kinderen er sprake is van dyslexie.
Ook geeft het protocol richtlijnen voor effectieve behandelingen die voor vergoeding in aanmerking zouden moeten komen. Dit om ervoor te zorgen dat kinderen de juiste hulp krijgen.

Om de kwaliteit te waarborgen heeft Balans het initiatief genomen om een kwaliteitsinstituut in het leven te roepen waarin behandelaren en wetenschappers samenwerken. Ze verplichten zich om te werken volgens het protocol. Daarnaast is het de bedoeling om de resultaten van de behandelingen te evalueren en waar nodig in overleg tot verbetering te komen.
Er is de afgelopen tien jaar veel bereikt. Maar door het uitstel in de definitieve besluitvorming worden de belangen van deze groep kinderen en hun ouders onnodig ernstig geschaad. Vooral kinderen van minder draagkrachtige ouders zullen hieronder lijden.

Dhr. Ids Terpstra (directeur Balans)
Hij is bereikbaar voor eventuele toelichting op het nummer 06-20549028

Vereniging Woortblind, Stichting Actie Dyslexie (SAD), Landelijke oudervereniging Balans, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Nederlandse Vereniging voor Psychologen (NIP), Landelijke beroepsvereniging voor Remedial Teaching (LBRT), Regionaal Instituut Dyslexie (RID), Molendrift, EDUNIEK, IWAL, Stichting Taalhulp, Braams & Partners, Stichting OPPU/DNU, Stichting Dyslexie Nederland (SDN), Ludo Verhoeven, Remco Reij