Politiebond ACP

25 juni 2007

TOR en inhouding WW-premies: goed nieuws!!

Categorie: ACP - nieuws, Actueel, TOR

juristen@remove-this.acp.nl

Er is goed nieuws te melden uit het TOR-dossier. De belastingdienst heeft aangegeven dat als er sprake is van loon uit vroegere arbeid, het inhouden van de WW-premie niet aan de orde kan zijn.

Zoals u bekend, heeft de ACP een tweetal proefprocedures aangespannen tegen de belastingdienst als het gaat om het niet meer ontvangen van de arbeidskorting indien wordt deelgenomen aan de TOR. Naar het oordeel van de Belastingdienst is er immers sprake van loon uit vroegere arbeid. Dit in tegenstelling tot hetgeen wij voor u als vakbond bepleiten namelijk dat er sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid. De kwestie is, nadat de belastingrechter en het gerechtshof hebben geoordeeld dat de belastingdienst in deze gelijk heeft, voorgelegd aan de Hoge Raad. Naar verwachting zal over ongeveer anderhalf jaar de Hoge Raad over de kwestie oordelen.

Los daarvan krijgt de ACP echter regelmatig de vraag of het inhouden van WW-premies wel kan als er sprake is voor de fiscus van loon uit vroegere dienstbetrekking. Inmiddels heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit vraagstuk, mede op aandringen van de bonden, ook voorgelegd aan de Belastingdienst.

We kunnen u berichten dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat als er sprake is van loon uit vroegere arbeid, het inhouden van WW-premies niet aan de orde kan zijn. Het ministerie adviseert dan ook om de inhouding van de ww-premies te stoppen en over te gaan tot