Ingezonden persbericht


Dier en Recht

Persbericht

Teleurstellende uitspraak inzake misstanden veemarkt Leeuwarden

Twee veehandelaren hebben vandaag een geldboete opgelegd gekregen van ieder 300 euro. Stichting Dier & Recht is zwaar teleurgesteld dat ondanks de grote hoeveelheid bewijsmateriaal en de publieke verontwaardiging uiteindelijk het bestuur van de veemarkten, verschillende veehandelaren en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) buiten schot blijven.

Stichting Dier & Recht wijt deze uitkomst onder andere aan het feit dat de VWA dierenartsen het aangeleverde bewijsmateriaal moesten beoordelen. Omdat de VWA verantwoordelijk is voor de controle op de veemarkten en hiermee dus haar eigen werk moest beoordelen, heeft zij er alle belang bij om de zaak zoveel mogelijk te minimaliseren.

Van de circa 15 zaken die door Stichting Dier & Recht zijn aangedragen, inclusief die van de veemarkt Utrecht, is het nu slechts in één geval tot een veroordeling gekomen en gaan de belangrijkste betrokkenen vrijuit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Dier & Recht Hans Baaij
m: 06 26676868 / 020 6177757

----------