Provincie Limburg

Persberichten

Jongeren bedenken en kiezen uit te voeren provinciale projecten Op maandag 25 juni heeft in de Statenzaal van het Gouvernement de eindpresentatie plaatsgevonden van de provinciale jongerenpanels 2007. Hier hebben zes panels bestaande uit jongeren van VMBO, Havo en VWO scholen uit heel Limburg in totaal 12 projecten gepresenteerd. Vanuit ieder panel is één project gekozen dat in opdracht van de Provincie Limburg wordt uitgevoerd. Het laatste panel had echter voor beide projecten evenveel stemmen. Gedeputeerde Odile Wolfs besloot hierop om allebei de projecten te honoreren. Daardoor zijn er in totaal zeven projecten uitgezocht. Het gaat daarbij om de volgende projecten:
1) No Problem (leerlingen van de basisschool praten over problemen)
2) Lets dance; lets change the world! (multicultureel festival)
3) MCP: Multi Culti Positivo Magazine (multicultureel tijdschrift)
4) Racisme bij t vinden van een stageplek(bedrijven betere indruk geven over allochtone VMBO leerlingen)

5) Ken mij! (kinderen en ouders dichter bij elkaar brengen)
6) Busje komt zo (vervoer naar huis na een avondje uitgaan in de Regio Parkstad)

7) Ken ik jou niet ergens van (multiculturele markt op school) Voor de uitvoering van de gekozen projecten stelt de Provincie Limburg
8.000,- per project beschikbaar.

Uitgangspunt van de Provincie Limburg is om samen met jongeren in Limburg uitvoering te geven aan het provinciale beleid waarbij ook een stuk verantwoordelijkheid komt te liggen bij de jongeren zelf. Wie kan er nu immers beter met leuke, aansprekende projectvoorstellen komen dan de jongeren zelf? Op basis van de Provinciale actieprogrammas zijn begin dit jaar voor het derde achtereenvolgende jaar jongerenpanels gevormd die, binnen de provinciale kaders van het thema Jong zijn in Limburg uit het voorgaande coalitieakkoord, in de maanden februari t/m juni elk twee concrete projectvoorstellen uit hebben gewerkt. De 6 jongerenpanels zijn begeleid door de Vereniging Jongeren Netwerk Limburg, docenten van VMBO school Het Kwadrant uit Weert, het Carboon College uit Heerlen en Spark Result.

Ook in het nieuwe programma Investeren in mensen van gedeputeerde Odile Wolfs, blijft jongerenparticipatie een belangrijk speerpunt. In 2005 zijn er, op initiatief van gedeputeerde Odile Wolfs, voor de eerste keer provinciale jongerenpanels gevormd. In 2006 vond de tweede editie plaats en nu, in 2007, dus de derde editie. Op 12 februari 2007 vond de startbijeenkomst plaats. De daar aanwezige jongeren hebben zich opgegeven voor een panel om hun ideeën verder uit te werken in concrete projecten. Vanaf dat moment zijn de jongerenpanels regelmatig bij elkaar gekomen. Tijdens deze derde editie hebben zes jongerenpanels, bestaande uit meer dan 70 jongeren, rondom de provinciale themas concrete projectvoorstellen uitgewerkt. De projectvoorstellen zijn uitgewerkt zoals de jongeren dat zelf wilden.

25-6-2007 16:32