Provincie Limburg

Persberichten

N293-Noord open voor verkeer
De Provincie Limburg heeft vrijdag 22 juni de N293-Noord opengesteld voor het verkeer. De N293-Noord maakt deel uit van het Via Limburg-pakket. De weg is essentieel voor het afbouwen van de aansluiting Koninginnelaan op de RW73.

Het Via Limburg-pakket omvat naast de N293-Noord ook de provinciale wegen N293-Zuid (opengesteld in juli 2005) en de N280-Oost (openstelling naar verwachting in november 2007) en de rijkswegen RW73 (openstelling naar verwachting december 2007) en RW74 (aanleg nog niet gestart). De nieuwe N293 (Oosttangent Roermond) maakt deel uit van het Regionaal Verbindend Wegennet en bestaat uit een zuid- en noordgedeelte. Het noordgedeelte is een nieuwe schakel tussen de Keulsebaan (provinciale weg N570), de nieuwe RW73 en de Koninginnelaan in Roermond. Daarmee is de weg van groot belang voor de bedrijven en de ontwikkeling van de bedrijventerrein Heide Roerstreek.

De weg is circa 1,5km lang en bestaat uit twee rijbanen met elk twee rijstroken. De maximumsnelheid bedraagt 50km/u vanwege de variaties in hoogte en de bochten. Langs de N293-Noord zijn op diverse plaatsen akoestische maatregelen genomen in de vorm van geluidsschermen. Tevens is de N293-Noord voorzien van een stille asfaltlaag.

Aannemerscombinatie BAM Infra is in september 2006 gestart met de aanleg van de N293-noord. Samen met de N280-Oost bedraagt de aanneemsom zon 8,6 miljoen.

25-6-2007 16:11