FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten: Versoepeling ontslagrecht en aftopping ontslagvergoeding niet bij Borax Rotterdam

De directie van Borax Rotterdam NV en FNV Bondgenoten hebben vandaag een akkoord bereikt over een sociaal plan voor het bedrijf. Het voorziet onder andere in een werkzekerheidgarantie tot 2010 en een ontslagvergoeding. Ook krijgt de vakbond in de toekomst zeggenschap over eventueel weer aan te nemen personeel.

Het sociaal plan heeft een correctiefactor voor de ontslagvergoeding van 1.2 en een zekerheidsgarantie dat de werknemers niet minder zullen krijgen als ontslagvergoeding dan in voorgaande sociale plannen. Ook begeleiding naar ander werk is onderdeel van het sociaal plan. De zorgverzekeringspremie die geheel door de werkgever wordt betaald conform de CAO, zal meegenomen worden in de definitie van `loonbestanddeel', net zo als alle vaste toeslagen en vergoedingen.

Tevens is er met het internationale moederbedrijf van Borax , Rio Tinto Minerals, een werkgelegenheidsafspraak gemaakt. Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen tot eind 2010. Als er onverhoopt toch werknemers na dit sociaal plan moeten afvloeien, wordt de correctiefactor 1.5.

Uniek is dat de vakbond in de toekomst zeggenschap krijgt over eventueel aan te nemen personeel. Niek Stam, bestuurder FNV Bondgenoten: "ls de bond goed genoeg is mee te werken om werknemers te laten afvloeien, is de bond ook goed genoeg om een rol te spelen om mensen aan te nemen als dit kan. Het mooie is dat we dan bijvoorbeeld jongeren aan een baan kunnen helpen".

Stam is tevreden met de gemaakte afspraken: "`Dit sociaal plan laat zien dat zowel de werkgever als FNV Bondgenoten niets voelen voor de aankomende discussie in de Participatietop. Als werkgelegenheid verdwijnt vanwege logistieke processen of dalende volumes kan je moeilijk ontslagvergoedingen gaan aftoppen. Dat is de reinste waanzin. Dit geldt ook voor de versoepeling van het ontslagrecht. Wij kennen in de haven een beleid van geen gedwongen ontslagen, en werknemers beseffen zelf ook heel goed wanneer reorganiseren onvermijdelijk is. We lossen het dan in goed overleg op".

In de komende jaren zal de personele omvang van Borax met 16 werknemers afnemen, waarvan 6 met de prepensioenregeling. Er blijven dan 18 werknemers over.

Redenen voor deze inkrimping zijn te vinden in herschikking van het logistieke proces (in het komende jaar zal een deel van het productieproces verschoven worden naar Rusland dat dichter bij de afzetmarkt ligt) en dat er de komende jaren een afname zal zijn van de hoeveelheid tonnen op - en overslag op de terminal in Rotterdam.
---