Gemeente Rotterdam

Nr. 121

25 juni 2007

Oranje Fonds subsidieert projecten voor maatjes- en mentorprojecten

Prinses Màxima zet Rotterdam in het zonnetje

Tijdens een bijeenkomst ter afsluiting van de Taskforce Jeugdwerkloosheid heeft hare koninklijke hoogheid prinses Màxima Rotterdam (in de persoon van wethouder Dominic Schrijer) in het zonnetje gezet als een van de gemeenten die een aanvraag hebben gedaan voor een subsidie. Het Oranje Fonds stelt de komende vier jaar ongeveer ¤ 16 miljoen per jaar beschikbaar om de infrastructuur van maatjes- en mentorprojecten te verbeteren. Wethouder Schrijer hoopt het geld te kunnen inzetten voor begeleiding en coaching van jongeren op school.

Het stimuleringsprogramma loopt in de 35 grote gemeenten waar de Taskforce Jeugdwerk­loosheid eerder het 2e Kans Beroepsonderwijs introduceerde. Deze steden kunnen elk 75.000 euro voor maximaal 4 jaar krijgen. De projecten richten zich op jongeren tussen de 12 en 23 jaar die spijbelen of anderszins dreigen af te glijden in het onderwijs. Met een deel van dezelfde ¤ 16 miljoen lanceert het Oranje Fonnds later dit jaar ook een imagocampagne om mentorprojecten bekender te maken. Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie (¤ 20 miljoen jaarlijks, ruim 1.200 projecten).

Lokale ervaring

Jongeren, vooral degenen zonder diploma, kunnen volgens de Taskforce Jeugd­werkloosheid veel profijt hebben van extra begeleiding. Het wemelt het van de initiatiefrijke en creatieve mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de jongeren, zo constateert de Taskforce. De ervaringen op lokaal en regionaal niveau moeten dan ook worden voortgezet.

Rotterdam heeft al veel ervaring met mentoraat- en andere begeleidingsprojecten. Ruim 20 organisaties in de stad verzorgen mentoraat op het terrein van begeleiding op school en begeleiding van school naar werk. Ook ROC's hebben diverse begeleidings- en coachings­projecten.

Stageservicepunt

Voor de begeleiding van MBO-leerlingen met problemen bij het vinden en behouden van stages werkt de gemeente Rotterdam samen met de ROC's Albeda College en Zadkine aan een centraal Stageservicepunt. Het servicepunt dient als meldpunt en vraagbaak voor werk­gevers, ROC's en Kenniscentra om te werken aan de matching van stagiaires en stage­plekken.

Het Stageservicepunt is een onderdeel van het Stageactieprogramma dat wethouder Schrijer (Werk, Sociale Zaken en Grotestedenbeleid) eerder dit jaar presenteerde. Bij de huidige ontwikkelingen zal de doelstelling om het stagetekort op te lossen voor het einde van dit jaar zijn bereikt. Bij het aantreden van de wethouder (april 2006) was het tekort nog zo'n 2.300 stageplaatsen.

noot voor de redactie/