Stichting Natuur en Milieu

Reactie natuur en milieu op plan 'Meer met Minder'

27 juni 2007 - Natuur en Milieu staat niet achter het energiebesparingsplan 'Meer met Minder' omdat volgens de milieuorganisatie veel meer en goedkoper energie bespaard kan worden in gebouwen dan nu gepland. Bovendien heeft 'Meer met Minder' het karakter van vrijwillige afspraken zonder sancties als partijen zich er niet aan houden. De kans op mislukken is daardoor groot.

Het plan 'Meer met Minder' claimt ten onrechte een energiebesparing van 30%. Uit de achterliggende getallen blijkt dat dit slechts bij 40 tot 60% van de woningen zal worden gehaald. De werkelijke reductie is daarmee dus slechts 15%.

Natuur en Milieu vindt het positief dat de energiebedrijven, woningcorporaties en bouwbedrijven met een plan zijn gekomen waarmee ze energiebesparing in gebouwen willen stimuleren. Het ambitieniveau en de uitwerking van de maatregelen schieten echter tekort. Het plan laat een groot deel van de goedkope maatregelen die kunnen zorgen voor lagere woonlasten onbenut. Bovendien is het onterecht dat de sector vraagt om geld van de overheid terwijl het gaat om rendabele besparingsmaatregelen volgens het IPCC en de Algemene Energieraad. Op deze manier is het voorstel een dure sigaar uit eigen doos van de belastingbetaler.

De belangrijkste kritiek van Natuur en Milieu richt zich op het ontbreken van harde beleidsinstrumenten die substantiële energiebesparing in huizen en kantoren garanderen. Het Transitie Platform PEGO, dat het plan vanmorgen mede presenteerde, laat hier een belangrijke kans liggen. Natuur en Milieu wil een nationaal CO -plafond voor het energiegebruik van alle huizen en kantoren. Onder dit plafond kunnen emissierechten worden verhandeld door energiebedrijven. Deze maatregel is twee weken geleden gepresenteerd in het groene energieplan Green4Sure van milieuorganisaties en vakbonden.

Publicatiedatum: 25-06-2007