Dienstenbond CNV

Nieuws


25 juni 2007

Klare Wijn-actie bij Fortis groot succes

Afgelopen donderdag 21 juni vond het gesprek plaats met het Consortium. Belangrijkste inzet van het gesprek was voor ons een onverkorte toezegging te krijgen dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden als het tot een overname komt met ABN Amro. Jan van Rutte (CEO Fortis Bank Nederland) nam een fles Klare Wijn in ontvangst van CNV Dienstenbond bestuurder Bernard Jan de Groot en hij herhaalde daarbij de woorden van Votron: geen gedwongen ontslag.

Tijdens het overleg moest er toch nog flink gesproken worden met Fortis om duidelijk te maken dat het Sociaal Plan van Fortis om die reden dus een aanvulling nodig heeft.

In Nederland zullen 7800 banen verdwijnen in drie jaar. Omdat er 2000 nieuwe banen bijkomen is het netto banenverlies 5800. Het Consortium denkt dit grotendeels op te kunnen vangen door natuurlijk verloop (9% per jaar). Daarnaast zal een internationaal mobiliteitsbureau medewerkers helpen zoeken naar werk binnen alle Consortium organisaties. Dan zullen er ook vrijwillige vertrekregeling worden aangeboden. Als dat allemaal niet helpt zal het Sociaal Plan van Fortis worden toegepast.

In dat laatste zat de onduidelijkheid. Het SP van Fortis kent na zes maanden een vrijwillige overgang naar Fase 2 waarbij iemand in dienst komt van een externe bemiddelingsorganisatie. Als iemand dat echter niet wenst te doen dan wordt hij toch gedwongen ontslagen. Fortis heeft nu toegezegd dat iemand in fase 2 gewoon in dienst blijft bij Fortis. Dit is een belangrijke aanpassing van het SP als het tot een overname gaat komen. Helemaal aan het einde van de rit (maar in praktijk zal bijna iedereen werk hebben gevonden) zal een speciale paritair samengestelde commissie zich over individuele gevallen buigen en maatwerk oplossingen bedenken.

Daarmee heeft Fortis voor ons klare wijn geschonken: ook op individueel niveau geen gedwongen ontslag. De handtekeningenactie is op dit moment nog niet helemaal afgerond, maar wij schatten in dat een paar duizend medewerkers gereageerd heeft. Dit heeft zeker bijgedragen aan de stap die Fortis nu heeft gezet! Bedankt dus voor uw actie!

Voorts hebben wij nog een flink wat vragen neergelegd bij het consortium (over de cultuurverschillen, CAOs, harmonisatie enz ) waarop wij binnenkort een antwoord zullen krijgen.

Op 18 juli zullen wij met kaderleden van ABN Amro en Fortis gezamenlijk een bijeenkomst houden om alle aspecten van de overname nog eens goed tegen het licht te houden. Mocht u geĂŻnteresseerd zijn om kaderlid te worden of deze bijeenkomst ook bij te wonen: neem dan even contact op met uw bestuurder Ahmed Kansouh (a.kansouh@remove-this.cnvdibo.nl) of Bernard Jan de Groot (b.degroot@remove-this.cnvdibo.nl)