Geloofsvrijheid en Geloofsafval in openbaar debat 25 juni 2007


Amsterdam, 20070619 -- Hoe gaan religieuze gemeenschappen in ons land om met geloofsvrijheid en geloofsafval? Vooral in moslimkring blijkt de kwestie van de geloofsafval beladen te zijn: onlangs is een vereniging opgericht voor ex-moslims, die probeert het gesprek over de erkenning van de geloofsafval op gang te brengen. De felle reacties maken duidelijk dat zo'n gesprek niet gemakkelijk is. Redenen genoeg voor een openbaar debat, op maandag 25 juni in De Rode Hoed in Amsterdam.

De gespreksleiding van het debat is in handen van de journalist Yoeri Albrecht.
Aanvang: 20.00 uur.
Reserveren: www.rodehoed.nl of tel. (020) 638 56 06.


Programma
Paul Scheffer (publicist) houdt een inleiding. Vervolgens een debat met: Ronald Plasterk (minister OCW), Ehsan Jami (Comité voor ex-moslims), Eddy Terstall (filmer), Mohammed Cheppih (islam-deskundige), Sybrand van Haersma Buma (CDA Tweede Kamerlid), Nahed Selim (schrijfster en tolk), Haci Karacaer (intendant stichting Marhaba), Hans Jansen (arabist), Fouad Laroui (schrijver), Esmaa Alariachi (Meiden van Halal) en Ahmed Marcouch (stadsdeelvoorzitter Slotervaart).

Rechten van de mens
De Algemene verklaring van de rechten van de mens is heel duidelijk: `Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen' (artikel 18). Dat grondrecht is, zoals veel andere artikelen van de Verklaring, een dode letter gebleven in tal van landen, waar uit naam van een officiële godsdienst de vrijheid ernstig wordt ingeperkt.

De Rode Hoed