NIOD


Shulamit Volkov spreekt maandag 25 juni 2007 in het Bungehuis, Amsterdam.

In het kader van 'Eigentijdse historici in debat', georganiseerd door het NIOD samen met het Duitsland Instituut en de Universiteit van Amsterdam, spreekt Shulamit Volkov (Universiteit Tel Aviv) over Germans, Jews, and Anti-Semites. Trials in Emancipation op maandag 25 juni 2007, 16.00 uur in het Bungehuis, zaal 004, Spuistraat 210, Amsterdam. Allen welkom.

Shulamit Volkov (Universiteit Tel Aviv) spreekt in het kader van

'Eigentijdse historici in debat' over

Germans, Jews, and Anti-Semites. Trials in Emancipation.

Maandag 25 juni 2007, 16.00 uur in het Bungehuis, zaal 004, Spuistraat 210, Amsterdam.

Waarom was het voor de Duitse joden zo moeilijk in te zien dat de nationaal-socialisten het meen­den met hun antisemitische ideologie? En waarom was het zo moeilijk te begrijpen dat de nazi's daar werk van maakten toen ze eenmaal de macht hadden gegrepen? Shulamit Volkov zoekt het antwoord op deze vragen in de structuur van het antisemi­tisme, dat als 'culturele code' een stempel drukte op grote delen van de Duitse maat­schappij. Ook vindt zij ver­klaringen voor de tegenstrij­dige situatie van de joden bin­nen het proces van maat­schappelijke modernisering, dat voor de joden een tijd in­luidde van zowel afkeer als nieuwe uitvinding van tra­di­ties, van assimilatie en een toenemende afstand van de niet-joden, van deelname aan de maatschappij die zij mede vormgegeven hadden en hun uitsluiting daarvan.

Shulamit Volkov heeft zich ja­renlang bezig gehouden met de Duits-Joodse geschiedenis en met de geschiedenis van het antisemitisme in het bij­zonder. Met haar analyse van het antisemitisme als 'culture­le code' heeft zij een belang­rijk en duurzaam stempel ge­drukt op het historisch onder­zoek naar dit verschijnsel. In haar nieuwe boek 'Germans, Jews, and Antisemites. Trials in Emancipation' geeft ze een overzicht van haar onderzoek en formuleert ze een scherpe interpretatie, die zij verbindt met haar persoonlijke erva­ringen, de gevolgen ervan voor zichzelf en voor talrijke andere joden.

Shulamit Volkov werd in 1942 geboren in Tel Aviv. Haar vader emigreerde in 1933 vanuit Duitsland naar Palestina. Ze is hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan de Universiteit Tel Aviv. Tot haar talrijke publicaties behoren "The Origins of Popular Antimodernism in Germany: The Urban Master Artisans, 1873-1896" (1978), "Die Juden in Deutschland 1870-1918" (2000), "Anti­semitismus als kultureller Code" (2000) und "Das jüdische Projekt der Moderne" (2001).

Voertaal is Engels