Socialistische Partij

Ledenbijeenkomst

15-06-2007 * Op maandag 11 juni werd een bijeenkomst voor nieuwe leden georganiseerd in Restaurant Koekenbier. Ronald van Raak was gastspreker. Het was een geslaagde avond met een goede opkomst.

Aan de hand van een film over de solidariteitsacties van de SP met de Rotterdamse sleepbootstaking in de zeventiger jaren, gaf Ronald een helder beeld van de geschiedenis en doelstellingen van de SP. Op maandag 25 juni vindt opnieuw een avond in Koekenbier plaats. Op avond zullen mensen van het landelijk scholingsteam aanwezig zijn. Onderwerp van de avond: kennismaking met bestuur en fractie. De aanwezigen kunnen bestuur en fractie het hemd van het lijf vragen.