Technische Universiteit Delft

ENHR-Conferentie 'Sustainable Urban Areas'

Duurzaam wonen in prachtwijken: hoe bereik je dat?

Duurzaam wonen staat hoog op de agenda van het kabinet. Vanaf 2020 moeten alle huizen en kantoren energieneutraal worden opgeleverd en probleemwijken worden omgevormd tot prachtwijken. Wetenschappers, beleidsmakers en -uitvoerders op het gebied van huisvesting praten van 25 tot en met 28 juni a.s. over hoe de woningbouw en de bebouwde omgeving duurzamer kunnen worden. Ze doen dit tijdens een conferentie georganiseerd door het Delft Centre for Sustainable Urban Areas van de TU Delft en het 'European Network for Housing Research' (ENHR). De conferentie vindt plaats in De Doelen in Rotterdam.

Het thema van de jaarlijkse ENHR-conferentie is 'sustainable urban areas'. Dit thema houdt naast het onderwerp duurzaam bouwen ook de sociale, economische, ruimtelijke en omgevingskwaliteit van de bebouwde omgeving in. De beide genoemde kabinetsspeerpunten komen ruim aan bod in het programma. Programma-Directeur-Generaal Wonen, Wijken en Integratie bij het Ministerie VROM, Leon van Halder, spreekt op maandag 25 juni over het omvormen van 40 probleemwijken tot vitale woon-, werk en leefomgevingen, over de krapte op de woningmarkt waarmee we in Nederland geconfronteerd worden en de noodzakelijke uitbreiding van de woningvoorraad. Wethouder Dominic Schrijer zal aansluitend hierop de ambitieuze wijkaanpak van de gemeente Rotterdam toelichten. Op dezelfde dag wordt ook gedebatteerd over het nut van sloop of herstructurering van oude stadswijken. Plenaire sprekers zijn gerenommeerde huisvestingsdeskundigen en -wetenschappers uit binnen- en buitenland, zoals prof. Hugo Priemus van de TU Delft, Frank van Dam van het Ruimtelijk Planbureau en Christine Lefévrier van het Urban Institute of Paris. Onderwerpen die tijdens het congres aan bod komen zijn onder andere: dakloosheid en het uitsluiten van bepaalde groepen bij huisvesting, het onderhouden van woningen, de duurzame stad, de verstedelijking van het landschap en het gebruik van geo-informatie.

De conferentie vindt plaats in Rotterdam, onder meer vanwege de grootstedelijke problematiek en de dynamiek van het Rotterdamse huisvestingsbeleid. Deelnemers kunnen de stedelijke praktijk van Rotterdam leren kennen op dinsdagmiddag 26 juni. Excursies gaan onder meer naar Pendrecht, waar kennis wordt gemaakt met de herstructurering van naoorlogse woonwijken en naar Bospolder/Tussendijken waar integratie en multicultureel bouwen centraal staan. Ook wordt in een van de excursies de transformatie van de voormalige Rotterdamse havengebieden belicht.