Vrije Universiteit Amsterdam

Persbericht

Topmodel Yfke Sturm collecteert op Second Life

Vrije Universiteit gastheer virtuele persconferentie Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis houdt op maandag 25 juni om 15.00 uur op de virtuele VU campus in Second Life een persconferentie. Topmodel en ambassadeur van het Nederlandse Rode Kruis, Yfke Sturm, geeft dan het startschot voor de collecteweek in Second Life.

De Vrije Universiteit was als eerste Nederlandse universiteit aanwezig in Second Life. Sinds de universiteit op 1 maart 2007 zijn virtuele deuren opende, zijn door de VU in deze wereld diverse activiteiten ontplooid. In de virtuele collegezaal zijn inmiddels verschillende colleges gegeven, waaraan docenten en studenten van verschillende internationale universiteiten deelnamen. Tevens beschikt de VU over virtuele onderzoekseilanden die intensief worden gebruikt door onderzoekers en studenten voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

De samenwerking tussen het Nederlandse Rode Kruis en de Vrije Universiteit past in de onderwijsvisie van de VU, waarin het begrip 'community of learners' centraal staat. Second Life is als platform zeer geschikt om deze 'communities' te ondersteunen. Een studente van de VU heeft de avatar van Yfke Sturm gemaakt.