Provincie Antwerpen


Persuitnodiging

Hierbij nodigen de Amerikaanse Ambassade en de Provincie Antwerpen u uit op de officiële opening van de tentoonstelling

"Remembering Herbert Hoover and the Commission for Relief in Belgium" op maandag 25 juni 2007 om 18.00 uur
Europa Direct, Lombardenvest 23 te 2000 Antwerpen

De tentoonstelling wordt geopend door gouverneur Camille Paulus, de Amerikaanse Ambassadeur Sam Fox en gedeputeerde Ludo Helsen.

Op 4 augustus 1914 werd België onder de voet gelopen door het Duitse leger dat via België Parijs wou bereiken. Koning Albert en zijn troepen boden met legendarische moed weerstand aan het offensief van het veel grotere Duitse leger. België werd bezet door Duitsland en geblokkeerd door de Britten. Ongeveer 7 miljoen Belgen werden met hongersnood bedreigd. De tentoonstelling geeft een beeld over hoe Herbert Hoover en Emile Francqui humanitaire hulp organiseerden door de vijandelijke linies voor de noodlijdende bevolking van België 1914-1918. Meer info, foto's en persdossier
Programma :

18.05 uur: Muzikaal optreden met aangepast repertoire 18.15 uur: Welkomstwoord door de heer Camille Paulus, Gouverneur 18.25 uur: Toespraak door de heer Sam Fox, Ambassadeur 18.35 uur: Muzikaal optreden
18.45 uur: Toespraak door de heer Ludo Helsen, Gedeputeerde 18.55 uur: Inwandelen van de tentoonstelling

Het is noodzakelijk uw aanwezigheid op deze plechtigheid te bevestigen op telefoonnummer 03/202.42.92 of per e-mail ed@admin.provant.be.

Met de meeste hoogachting en vriendelijke groeten,

Jef Boudewijns
Diensthoofd

De tentoonstelling loopt van 26 juni tot en met 14 september 2007 van maandag tot en met vrijdag van 9u30 tot 17u. Extra openingen op zaterdagen 7 juli, 4 augustus en 1 september van 11u tot 16u. Gesloten op 11 en 21 juli en 15 augustus.