Gemeente Rotterdam

Nr. 119
22 juni 2007

Kleine duimpjes voor ideeën van kinderen
Drie miljoen euro voor Groene duimencampagne 2007

Vanaf 25 juni 2007 kunnen bewoners van Rotterdam groene ideeën indienen voor Rotterdam. Wethouder Bolsius nodigt namens de gemeente alle bewoners uit - inclusief kinderen - om originele ideeën in te sturen voor een groene en speelse buitenruimte in de stad. Voor de uitvoering van de beste ideeën is drie miljoen euro gereserveerd. De winnende ideeën worden gerealiseerd in 2008, het Groenjaar van Rotterdam.

Groene duimen zijn de beloning voor bewonersinitiatieven om verwaarloosde (openbare) plekken in de stad op te knappen. Sommige van die plekken trekken overlastgevende activiteiten aan en roepen een gevoel van onveiligheid op bij de omwonenden. Via de Groene duimencampagne wordt een aantal van deze (openbare) plekken onder handen genomen. Het sleutelwoord in de aanpak is samenwerking: bewoners bedenken samen een plan voor een plek in hun buurt en onderhouden de plek met elkaar nadat het plan is uitgevoerd. De uitvoering van de plannen gebeurt onder leiding van de dienst Gemeentewerken. Met de Groene duimencampagne wil de gemeente verschillende vliegen in één klap slaan. Verbeterde uitstraling van verwaarloosde plekken, toename van het saamhorigheidsgevoel bij de bewoners en afname van het onveiligheidsgevoel. De uiterste inzenddatum voor Groene duimenplannen is 14 september 2007. De uitslag wordt bekend gemaakt in november 2007.

De Groene duimencampagne 2007 is het vervolg op de geslaagde Groene duimen-campagne uit 2006. Toen werden uit 140 inzendingen 35 plannen geselecteerd en vervolgens uitgevoerd. Zo werd een verloederd bosplantsoentje in Hoogvliet omgetoverd tot een verrassende 'snoezeltuin'. Kruidige veelkleurige bloemen en bijzondere geluids-elementen maken daar nu van elk bezoek een avontuur voor de zintuigen. In het centrum veranderde een onpersoonlijk gemeenteplantsoen in een Oosters sprookje, de Keizertuin, met verschillende soorten bamboe, een kunstwerk en een vriendelijk kabbelend stroompje, vogelhuisjes en een zee van bloemen. In Ommoord zetten bewoners de schouders onder een verwilderd bosje naast een basisschool. Het werd ingericht tot een speels verkeers-circuit met moestuin. Afgelopen kerst stond de buurt eensgezind liedjes te zingen bij de kerstboom op het schoolplein.

De gemiddelde bouwsom per Groene duim in de serie van 2006 bedroeg ruim 50.000 euro. Dit jaar hoopt de gemeente vijftig Groene duimen uit te delen. Nieuw daarbij is dat er ook een aantal Kleine duimpjes worden uitgereikt voor plannen die kinderen hebben ingediend (onder leiding van een volwassene). Meer informatie over de nieuwe Groene duimencampagne en het aanvraagformulier staan vanaf 25 juni op www.groeneduimen.nl.

Noot voor de redactie/