Ingezonden persbericht


Embargo: 25 juni 2007, 16.00 uur

BAM Utiliteitsbouw neemt estafettestokje over

Scholieren gaan aan chocoladedroom bouwen

BAM Utiliteitsbouw neemt op 25 juni het estafettestokje over van Schiphol. Het bouwbedrijf is de zevende loper in de race van het Amsterdamse bedrijfsleven voor jongeren, met als doel hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. BAM Utiliteitsbouw zal samen met De Chocoladefabriek aan leerlingen van het (v)mbo vragen te helpen bij de realisatie van De Chocoladefabriek in Amsterdam.

Regionale werkgeversorganisatie VNO-NCW regio Amsterdam heeft eind 2005 het estafettestokje geĂŻntroduceerd, dat ondernemers sindsdien aan elkaar doorgeven. Wie het aanneemt, zal jongeren aan stageplaatsen, leerwerkplekken of banen helpen. Op 25 juni neemt Henk Bol, directeur van BAM Utiliteitsbouw, het stokje over van Schiphol-president Gerlach Cerfontaine tijdens een bijeenkomst van VNO-NCW regio Amsterdam in het WTC. Daar zal ook Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland, spreken over de ontwikkeling van de Zuidas.

De Chocoladefabriek
De Chocoladefabriek (een initiatief van Maurits Rubinstein) en BAM Utiliteitsbouw willen in onder meer een ondergrondse 'geheime' tunnel een chocolade-traktatiepark verwezenlijken. Kinderen kunnen straks via een transportbaan het proces van chocolade-maken doorlopen alsof zij zelf een cacaoboon zijn die wordt omgetoverd tot een fraaie bonbon. Een IJ-tramtunnel die niet in gebruik is genomen, wordt hiervoor omgetoverd tot een oude fabriek uit 1880. Ook wordt een monumentaal pand aan De Ruyterkade 105/106 als chocolademuseum en educatief centrum ingericht.

BAM Utiliteitsbouw en De Chocoladefabriek willen leerlingen van het (v)mbo laten meewerken aan de realisatie en exploitatie van dit project. Leerlingen en docenten van het Regionale Opleidingscentrum van Amsterdam zullen daarom betrokken worden in de verschillende fases van uitvoering. Dit project past in het nieuwe onderwijsconcept van het ROC Amsterdam, waardoor jongeren in de techniek direct worden gemotiveerd en gestimuleerd. Eind 2009 gaan de deuren van De Chocoladefabriek open voor het publiek.
---

De pers is van harte welkom op de bijeenkomst op 25 juni in het WTC. In de bijlage van deze mail treft u uitnodiging en programma aan.

Voor meer informatie
Annemarie van Oorschot, Communicatiemanager VNO-NCW West, T. 070 349 08 14, T. 06 250 023 87, E: oorschot@vno-ncwwest.nl
I: www.vno-ncwwest.nl/hetstokje

Geachte mevrouw, geachte meneer,

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst aan en over de Zuidas op 25 juni 2007, georganiseerd door VNO-NCW Regio Amsterdam. Als sprekers hebben we daarvoor uitgenodigd de heer Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland en de heer Bert van Eekelen, programmadirecteur bij ARCADIS.

De heer Brinkman zal het ontstaan en het uitvoeren van de visie voor de Zuidas verwoorden. Dat sluit prima aan bij Amsterdam Topstad en bij de wensen van het gemeentebestuur om Amsterdam een aantrekkelijke stad te laten blijven zijn, ook voor buitenlandse bedrijven en personen. De heer Van Eekelen richt zich in zijn betoog op alles wat geregeld en afgestemd moet worden bij een dergelijk omvangrijk project. Wat komt er allemaal bij kijken om dat te laten slagen?

Aansluitend kunt u een bezoek brengen aan het Projectbureau Zuidas waar een maquette staat en waar toelichting bij gegeven wordt. Het bouwbedrijf Slavenburg nodigt u uit om vanuit haar kantoor op de 25e verdieping van het WTC op de ontwikkelingen aan de Zuidas neer te kijken.

Tevens wordt tijdens de bijeenkomst het estafettestokje doorgegeven aan BAM Utiliteitsbouw. De heer Cerfontaine van de Schipholgroep zal de resultaten melden van het Schiphol College. De heer Bol zal namens BAM ingaan op het concept Chocoladefabriek, dat een samenwerkingsproject is met het ROC van Amsterdam.

Tenslotte eindigen we met een netwerkborrel.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.30 uur ontvangst in het Auditorium van het WTC, Strawinskylaan in Amsterdam 16.00 uur welkom door Uri Coronel, voorzitter VNO-NCW Regio Amsterdam 16.10 uur inleiding Elco Brinkman: 'van visie tot plan: hoe draagt de Zuidas bij aan de metropool Amsterdam?'
16.35 uur estafettestokje: van Schiphol naar De Chocoladefabriek (BAM) - toelichting door Gerlach Cerfontaine/Schiphol, Henk Bol/BAM Utiliteitsbouw en Maurits Rubenstein/De Chocoladefabriek 16.55 uur inleiding Bert van Eekelen: 'tijdens de verbouwing gaat de verkoop door' 17.20 uur bezoek aan projectbureau Zuidas voor groep 1 bezoek aan kantoor Slavenburg op 25e verdieping voor groep 2 17.40 uur bezoek aan projectbureau Zuidas voor groep 2 bezoek aan kantoor Slavenburg op 25e verdieping voor groep 1 18.00 uur netwerkborrel in het WTC
19.30 uur einde bijeenkomst

Voor deze bijeenkomst zijn ook leden van Jong Management Amsterdam, Bouwend Amsterdam, VNO-NCW Zuid-Kennemerland en VNO-NCW Amstelland en Meerlanden uitgenodigd.

Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door WTC en ARCADIS.

Voor een routebeschrijving, zie http://www.wtcamsterdam.com/dutch/index.htm

Graag tot 25 juni!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van VNO-NCW Regio Amsterdam,

Marjolijn Stassen


---- --