Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)


PERSBERICHT

Nog veel problemen Chipkaart onopgelost

Vandaag werd de eenmiljoenste OV-chipkaart uitgereikt, en werd voor het eerst ook per tram met de kaart gereisd. Deze mijlpalen brengen de landelijke invoering van de chipkaart weer dichterbij, maar ROVER merkt op dat er nog heel veel problemen onopgelost zijn. Ook is er nog niet goed voorzien in de komst van een wegwerpkaartje voor zeer incidentele reizigers en toeristen. Vooralsnog moet worden gevreesd dat de reiziger niet van de chipkaart kan profiteren, maar er juist de dupe van zal zijn. Het beloofde betaalgemak is nog niet in zicht, en reizigers zijn in veel gevallen duurder uit.

Vandaag vestigt ROVER de aandacht op enkele knelpunten:


1. Er is nog geen goed wegwerpkaartje voor reizigers die er niet voor kiezen, vooraf een OV-chipkaart te kopen. Hoogstens wordt hier en daar met meerrittenkaartjes geëxperimenteerd, maar dat is onvoldoende.
2. Overstappen tussen stads/streekvervoer en trein nog volstrekt onvoldoende geregeld, met name voor wat we in stadsgewesten nu met de strippenkaart doen. Met die ouderwetse strippenkaart kun je voordelig overstappen tussen de tram/bus/metro enerzijds en de trein anderzijds, met de OV-chipkaart wordt dat een dure grap omdat dan opnieuw het starttarief moet worden voldaan. Tariefintegratie moet in ieder geval op de Hoekse Lijn (Rotterdam Hoek van Holland) voor de volle 100% tot stand zijn gekomen als RET deze lijn overneemt en NS vanaf december de tijdelijke exploitant wordt.

3. In Rotterdam wordt gestreefd naar het afschaffen van de strippenkaart in de metro, vanaf dit najaar. Daar kan naar het oordeel van ROVER geen sprake van zijn omdat bij lange na niet wordt voldaan aan de reizigerswensen zoals die door de gezamenlijke consumentenorganisaties zijn geformuleerd. Te denken valt aan gebruiksgemak, toegankelijkheid en prijsbescherming.
4. De distributie van de chipkaart is volstrekt onvoldoende geregeld. Waar je nu, bij wijze van spreken, bij iedere sigarenboer op de hoek een strippenkaart kan kopen, komen er straks veel te weinig punten waar een chipkaart kan worden gekocht of opgeladen.
5. Het is nog niet mogelijk, uitdraaien te maken van reizen waarbij verschillende vervoerders betrokken waren: voor het treingedeelte moet je naar de automaat van de NS, voor het overige naar de machines van de RET.

De reizigerswensen zoals die in 2005 door de consumentenorganisaties zijn geformuleerd vindt u op
http://www.rover.nl/dossiers/chipkaart.php?pagina=chi051026 . Pagina geplaatst: 25 juni 2007