Nederlandse Hartstichting

Hartstichting voert strijd tegen hart- en vaatziekten op

24-6-2007

Bijna 200 miljoen euro nodig tot 2012

Den Haag, 25 juni 2007. De Hartstichting heeft recent met "Slagkracht: Kracht en Passie voor Hart en Vaten" een ambitieuze strategie voor de periode 2007- 2012 geformuleerd. De organisatie wil tot 2012 in totaal 191 miljoen euro gaan investeren om vooruitgang te boeken op drie terreinen: 1) Het verbeteren van preventie en zorg. Daarom worden onderzoeken gefinancierd naar methoden om nog vroeger en sneller te diagnosticeren. En onderzoeken naar nog effectievere therapeutische mogelijkheden, met behulp van nieuwe medicijnen of de katheter. 2) Het verkrijgen van nieuwe kennis op cellulair, subcellulair en genetisch niveau en het vertalen daarvan in nieuwe interventies voor de artsen. 3) Het beter toepassen van kennis met direct voordeel voor de patiënt. Het resultaat moet zijn dat bij zoveel mogelijk mensen hart- en vaatziekten worden uitgesteld naar latere leeftijd, dat meer mensen acute, levensbedreigende aanvallen overleven en dat patiënten zo weinig mogelijk kwaliteit van leven verliezen.

Voorbeeld: vroegtijdige opsporing
Slagaderverkalking is één van de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten. Dit langdurige proces, dat vernauwingen in slagaders veroorzaakt, kan leiden tot hart- of herseninfarcten. De gevolgen treden vaak onaangekondigd op bij ogenschijnlijk gezonde personen. Het vroegtijdig opsporen van slagaderverkalking is daarom van levensbelang. De Hartstichting heeft voor twee grootschalige wetenschappelijke onderzoeksprogramma's 1,4 miljoen gereserveerd. De resultaten moeten het mogelijk maken slagaderverkalking te behandelen vóórdat klachten zich openbaren. Deze twee onderzoeksprogramma's lopen momenteel aan het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum.

Minder sterfte, méér chronische patiënten
Hart- en vaatziekten zijn nog steeds doodsoorzaak nummer 1. In 2005 stierven 44.119 personen (gemiddeld 121 personen per dag) aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. De laatste jaren sterven wel steeds minder mensen aan hart- en vaatziekten. Tegelijkertijd neemt het aantal patiënten snel toe. In 2020 heeft Nederland naar verwachting 1,3 miljoen hart- en vaatpatiënten. In de komende jaren wil de Hartstichting nog meer levens redden. Daarom gaat de Hartstichting minimaal 50% van het jaarbudget investeren in wetenschappelijk onderzoek. In 2006 was dit 47% (16,3 miljoen euro); in voorgaande jaren ruim 35%. Met grootschalige campagnes als 'Een leven hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand' (zie www.6minuten.nl ) wil de Hartstichting bijvoorbeeld alle Nederlanders informeren wat te doen bij een hartstilstand. Doel is om de overlevingskans bij een hartstilstand te vergroten van 10 naar 25 %.

Het document 'Slagkracht, kracht en passie voor hart en vaten, de strategische hoofdlijnen van de Nederlandse Hartstichting voor 2007-2012' is te vinden op www.hartstichting.nl. Daar staat ook het Jaarverslag 2006 dat tevens op CD-rom is uitgebracht. Met extra's zoals minireportages en video-interviews. De CD is kosteloos te bestellen in de webshop.