Politie Hollands Midden

Datum: 25 juni 2007

Politie Hollands Midden krijgt dikke acht voor klantvriendelijkheid

Leiderdorp, Politie Hollands Midden heeft een onderzoek uitgevoerd naar het belang en de waardering over de wijze van informeren na een aangifte. Aangevers hechten veel belang aan het krijgen van informatie en geven een 8.8 voor de wijze waarop dit gebeurd is. Vorig jaar maart is de politie gestart met het informeren van aangevers. Sinds de start zijn ruim 14.000 aangevers in persoon, telefonisch of schriftelijk geïnformeerd. Het onderzoek bevestigt het belang van informeren. Activiteiten op dit gebied worden daarom voortgezet en uitgebreid zodat uiteindelijk alle aangevers en melders informatie ontvangen over de aangifte en/of de melding.

Korpschef Jan Stikvoort is blij met de uitslag van het onderzoek. Stikvoort: "We willen weten wat de burger van de politie verwacht. De uitslag van dit onderzoek geeft aan dat we op de goede weg zitten. Aangevers hebben er recht op te weten wat er met hun aangifte gebeurd. Contact met de politie is voor veel mensen niet iets wat dagelijkse kost is. Daarom is het zo belangrijk dat goed verloopt. Mijn korps werkt daar hard aan en wil daarmee bereiken dat de tevredenheid en het vertrouwen in de politie toeneemt"

De afgelopen maanden zijn 470 mensen gebeld en gevraagd naar de tevredenheid over het informeren. Het onderzoek bevestigt dat aangevers willen weten wat de politie met de aangifte doet. Aangevers geven de politie gemiddeld een 7,7 wanneer gevraagd wordt naar de tevredenheid over het informeren. Dit informeren vindt in de meeste gevallen plaats via de telefoon. De hoogste waardering is er voor het persoonlijke gesprek (8.3). Aangevers die een brief ontvingen geven wel een ruime voldoende maar lager dan in persoon of telefonisch. Ook werd gevraagd naar de tevredenheid over de informatie die werd gegeven. De hoogste waardering is er voor informatie over een opgeloste zaak. Is een aangifte niet opgelost dan wordt uitgelegd wat er met de aangifte gebeurt. Dit kan zijn opslaan van de informatie uit de aangifte in politiesystemen of het instellen van een nader onderzoek. Ook deze informatie krijgt een dikke voldoende. Het minst tevreden blijken aangevers die te horen kregen dat hun aangifte is doorgestuurd naar een andere regio omdat daar bijvoorbeeld de diefstal had plaatsgevonden. Specifiek werd gevraagd naar de bejegening vanuit de politie. Gevraagd naar de klantvriendelijkheid gaven de aangevers uit de regio gemiddeld een 8.8.

Noot voor de redactie,

Politie Hollands Midden