AFM


AFM legt last onder dwangsom op aan Bötticher Financiële Dienstverlening

25-6-2007

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) maakt bekend dat zij op 18 april 2007 een last onder dwangsom heeft opgelegd aan de heer J.L.F. Bötticher h.o.d.n. Bötticher Financiële Dienstverlening, Zuid Willemsvaart 51, 5211 SC, 's-Hertogenbosch.

De last onder dwangsom is opgelegd omdat de heer J.L.F. Bötticher niet voldoet aan informatieverzoeken van de AFM. De AFM heeft de heer J.L.F. Bötticher van Bötticher Financiële Dienstverlening om informatie verzocht, omdat het vermoeden bestaat dat zijn eenmanszaak financiële diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder dat hij hier een vergunning voor heeft van de AFM.

De heer J.L.F. Bötticher heeft de verzochte informatie niet binnen de termijn geleverd en is daarom verplicht de dwangsom te betalen. Ook zal de verzochte informatie nog steeds aan de AFM moeten worden geleverd.

De volledige beschikking van het AFM-besluit is te vinden via de 'Zie ook' link op deze pagina. Bij vragen of klachten kunt u ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900-5400 540 (0,35 euro per gesprek).