Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Roobeek nieuwe commissaris bij Haute Equipe

Zwanenburg, 25 juni 2007 - Prof. dr. Annemieke Roobeek (1958) is aangetreden als commissaris bij Haute Equipe. Naast Annemieke Roobeek nemen Hans Dijkstal en Koos Tesselaar zitting in de Raad van Commissarissen. Met de komst van Annemieke Roobeek versterkt de raad haar kennis op het gebied van organisatiestrategie en kennisontwikkeling. Bovendien is prof. dr. Roobeek een ervaren bestuurslid bij diverse beursgenoteerde bedrijven.

Naast het commissariaat bij Haute Equipe, bekleedt Annemieke Roobeek de leerstoel Strategie en Transformatiemanagement aan de Business Universiteit Nyenrode. Tevens neemt zij onder andere zitting in het bestuur van PCM, Draka Holding en AEDES. Eerder was zij bestuurslid bij Fortis, SNT Holding en bij diverse non-profit organisaties, zoals de Gerrit Rietveld Academie en De Digitale Stad. Annemieke Roobeek is oprichtster van Open Dialogue bv, MeetingMoreMinds bv, BLU-BlueLifeUnlimited en mede-initiator van Social Adventures. Een netwerk voor de bevordering van een multiculturele samenleving.

Over Haute Equipe
Haute Equipe is een groep van vijf business units die zich allen vanuit hun eigen invalshoek, zelfstandig richten op het terrein van de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties. Gezamenlijk bieden de organisaties een oplossing voor alle strategische, tactische en operationele vraagstukken binnen de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties in Nederland. In Europees verband is Haute Equipe actief op het gebied van strategie- en beleidsontwikkeling, programma- en projectontwikkeling en management en beheer van Europese programma's en projecten voor nationale, lokale en regionale overheidsinstanties.

Noot voor de redactie,