Fortis Bank

Persbericht
Amersfoort/Almelo/Leeuwarden, 21 juni 2007

Fortis start project Microfinanciering in Nederland

Vanaf 1 juni 2007 kunnen kleine ondernemers in de regio Amersfoort, Almelo en Leeuwarden voor een financiering bij Fortis terecht.

Microfinancieringen zijn relatief kleine kredieten tot circa 10.000,-, bedoeld voor ondernemers uit achterstandsgroepen die bij banken doorgaans niet of moeizaam in aanmerking komen voor een starterskrediet. Fortis wil vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid juist onder deze doelgroep het ondernemerschap stimuleren en potentiële ondernemers daarbij op diverse fronten ondersteunen. Fortis werkt hierbij samen met de Stichting SEON.

Toekomstige ondernemers met een realistisch ondernemersplan en aantoonbare ondernemerscompetenties - commercieel, klantgericht, servicegericht, communicatief - worden van harte opgeroepen zich voor een microfinanciering aan te melden via Stichting SEON (www.seon.nl). Na een uitgebreide intake ontvangt de ondernemer een voorstel voor een microkrediet tot circa 10.000,- en een micro verzekeringspakket. Daarnaast krijgt de ondernemer een bankmedewerker als financieel coach. Deze zal de ondernemer begeleiden bij de start en opbouw van de onderneming. "Met dit laatste onderscheidt Fortis zich van de meeste andere aanbieders van microkrediet in Nederland", aldus initiatiefneemster Saskia van Leeuwen. "Deze ondernemers zijn gebaat bij iemand die hen door een woud van regelgeving helpt en voor hen een sparring partner is. Voor zowel de potentiële ondernemer als voor ons is het een unieke kans tot samenwerking." In eerste instantie concentreert het project zich in en rond de gemeenten Amersfoort, Almelo en Leeuwarden. Maar ook kansrijke aanvragen uit andere gebieden zijn welkom.

Stichting SEON beoordeelt de ondernemerskwaliteiten van de ondernemer in spe en toetst de haalbaarheid van het idee van de aanstaande ondernemer. Is het idee goed, maar nog onvoldoende uitgekristalliseerd, dan wijst Fortis aan de ondernemer een coach toe om samen met de coach het plan verder uit te werken. Dit plan wordt vervolgens opnieuw ter beoordeling voorgelegd. "Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling de ondernemer loodzware plannen te laten opstellen; wel willen we het beste uit gemotiveerde mensen halen", aldus mede-initiatiefnemer Elwin Groenevelt.

Fortis is al geruime tijd actief op het gebied van Corporate Social Responsibility (CSR) en onderscheidt daarbij twee dimensies: duurzame ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid. Duurzame ontwikkeling betekent op een verantwoordelijke manier zaken doen en verantwoordelijkheid nemen voor mens en milieu. Maatschappelijke betrokkenheid komt vooral tot uiting via Fortis Foundation. Via Fortis Foundation zijn duizenden medewerkers van Fortis als vrijwilliger actief voor maatschappelijke organisaties.

Het CSR beleid van Fortis is gebaseerd op drie centrale strategische thema's: Duurzaam ketenbeheer, Klimaatverandering en Sociale inclusie. Dankzij het werk van o.a. Fortis Foundation bevordert Fortis de participatie van kwetsbare groepen in de maatschappij. Toegang tot financiële dienstverlening is van groot belang voor volwaardige participatie in de maatschappij. Het streven is dan ook om zoveel mogelijk groepen in de maatschappij deze toegang te verschaffen. Daarnaast maakt Fortis haar financiële diensten en producten (fysiek) toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek.

Volgens Eric van der Linden, CSR manager Retail Banking, past het microfinancieringsproject, dat is opgestart door van Leeuwen en Groenevelt, uitstekend binnen dit beleid. "Het gaat ons erom dat maatschappelijke verantwoordelijkheid in de genen van onze organisatie wordt ingebed, het is niet iets wat je `erbij' doet."

Uit onderzoek blijkt dat kleine (startende) ondernemers in Nederland belemmeringen ondervinden bij het verkrijgen van kleine kredieten (tot ongeveer 25.000,-). Dat komt door de toenemende kostenbesparingen en de standaardisatie bij financiële instellingen zoals banken. Verlening van microkredieten is voor banken in de huidige opzet niet of nauwelijks rendabel omdat deze vorm van kredietverlening buiten het standaardproces valt en relatief arbeidsintensief is. Daarbij is het persoonlijke contact tussen de kredietverstrekker en de kredietaanvrager in dit deel van de financieringsmarkt minder geworden terwijl juist de groep van kleine (startende) ondernemers gebaat is bij persoonlijk contact met hun kredietverlener.

Fortis is een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere distributiepartners. Met een marktkapitalisatie van EUR 40,3 miljard (31/05/2007), behoort Fortis tot de twintig grootste financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in 50 landen en de toewijding en het professionalisme van onze 60.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer informatie is beschikbaar op www.fortis.nl

Perscontact Fortis:

+31 (0)30 226 32 61
pressroom@fortis.com