Unilever NV* Unilever Brazilië

Joint venture Unilever in Brazilië

25/06/2007 : Unilever heeft vandaag aangekondigd dat zij een overeenkomst heeft gesloten met Perdigão voor de oprichting van een joint venture die in Brazilië het beheer op zich neemt van de merken voor een gezond hart, Becel en Becel pro.activ.

Tegelijkertijd verkoopt Unilever haar margarinemerken Doriana, Delicata en Claybom, met de bijbehorende productieapparatuur, aan Perdigão.

Dit strategisch initiatief stelt Unilever in staat zich meer te concentreren op de merken Becel en Becel pro.activ, die door Unilever aan de joint venture in licentie zullen worden gegeven. De groeikansen van deze merken zullen toenemen, doordat middelen sterker kunnen worden geconcentreerd op activiteiten als onderzoek en ontwikkeling, innovatie en communicatie. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van het zeer uitgebreide netwerk voor distributie van gekoelde producten waarover Perdigão beschikt.

Over Unilever

Het is Unilevers missie vitaliteit toe te voegen aan het leven. Wij voorzien in de dagelijkse behoefte aan voeding, hygiëne en persoonlijke verzorging met merken die mensen helpen zich goed te voelen, er goed uit te zien en meer uit het leven te halen.

Unilever is een van de grootste producenten van consumentengoederen met een hoge omloopsnelheid (fast moving consumer goods) ter wereld met een sterke lokale verankering in circa 100 landen wereldwijd. Haar portefeuille omvat een aantal van 's werelds bekendste en populairste merken, waaronder twaalf merken met elk een jaaromzet van meer dan EUR 1 miljard. Unilever is wereldwijd marktleider in veel van de categorieën waarin zij actief is. Haar merkenportefeuille omvat bekende merken als Knorr, Calvé, Becel/Flora, Bertolli, Dove, Lipton, Pond's, Axe/Lynx, Omo, Glorix/Domestos en Unox.

Unilever had eind 2006 179.000 medewerkers en behaalde in 2006 een jaaromzet van zo'n EUR 40 miljard. Meer informatie over Unilever en haar merken is te vinden op www.unilever.com.

SAFE HARBOUR STATEMENT
WAARSCHUWING: Deze aankondiging kan toekomstgerichte uitspraken bevatten, waaronder `toekomstgerichte uitspraken' zoals bedoeld in de `Private Securities Litigation Reform Act 1995' in de Verenigde Staten. Uitspraken met termen als `verwacht', `voorziet', `heeft het voornemen' of de negatieve equivalenten van deze termen en andere gelijksoortige uitdrukkingen over toekomstige ontwikkelingen en resultaten, inclusief financiële doelstellingen tot 2010, en hun negatieve equivalenten zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte uitspraken aan te duiden. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op actuele verwachtingen en aannames over verwachte ontwikkelingen en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de Groep. Het zijn geen historische feiten, noch zijn het garanties voor toekomstige prestaties. Doordat deze toekomstgerichte uitspraken risico's en onzekerheden bevatten, zijn er belangrijke factoren die de uiteindelijke resultaten wezenlijk kunnen doen afwijken van de resultaten zoals weergegeven of gesuggereerd door deze toekomstgerichte uitspraken. Deze zijn onder andere: prijs- en andere vormen van concurrentie; consumptieniveaus; kosten; ons vermogen goede contacten te onderhouden met belangrijke afnemers en leveranciers; valutakoersen; rentetarieven; ons vermogen acquisities te integreren en geplande desinvesteringen af te ronden; fysieke risico's; milieurisico's; ons vermogen fiscale, juridische en andere zaken op het gebied van regelgeving te beheersen en uitstaande zaken af te handelen zonder schattingen te overschrijden; wetgevings-, fiscale en andere ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, alsmede politieke, economische en sociale omstandigheden in de geografische markten waarin de Groep opereert en nieuwe of gewijzigde prioriteiten van de raden van bestuur. Nadere bijzonderheden omtrent mogelijke risico's en onzekerheden die van invloed zouden kunnen zijn op de Groep, zijn vermeld in de documenten die de Groep bij de London Stock Exchange, Euronext Amsterdam en de Securities and Exchange Commission in de Verenigde Staten heeft gedeponeerd, waaronder het Jaarverslag en de Jaarrekening op Form 20-F. Deze toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van dit document. Met uitzondering van verplichtingen op basis van wet- en regelgeving, wijst de Groep uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis af om publiekelijk enige herziening of aanpassing bekend te maken ten aanzien van toekomstgerichte uitspraken die hierin zijn opgenomen teneinde tot uitdrukking te brengen dat er sprake is van enige wijziging in de verwachtingen van de Groep met betrekking tot deze uitspraken of enige wijziging in de gebeurtenissen, condities of omstandigheden waarop deze uitspraken zijn gebaseerd.

Unilever N.V. :

Media Relations
Weena 455
3013 AL Rotterdam

T: +31 (0) 10 217 4844
Na 17.30 uur: +31 (0) 10 217 4000
F: +31 (0) 10 217 4843

press-office.rotterdam@unilever.com