Gemeente Hoogeveen

25 juni 2007
Afzender: Projectleiding Economische Structuurvisie Focus op eigen bedrijven in concept Economische Structuurvisie De gemeente presenteert vandaag de conceptversie van de Economische Structuurvisie. Daarin staan streefbeelden en ambities voor de economie van Hoogeveen in 2017. De ondernemers die hebben bijgedragen aan het totstandkomen van de conceptversie zijn als eerste ingelicht en kregen de kans te reageren.

Kern van de conceptvisie is: âEigen bedrijven zijn de motorâ. De gemeente en haar partners zullen voor groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid zich vooral gaan richten op de huidige ondernemers. Conclusie is daarnaast dat Hoogeveen een zeer gevarieerd bedrijfsleven heeft met tal van succesvolle bedrijven. In de conceptvisie wordt verder gewezen op de groeikansen voor zorg en recreatie & toerisme. Qua regionale samenwerking stelt de visie voor dat Hoogeveen zich vooral richt op de plaatsen langs de A37: Meppel, Emmen en Coevorden.

De Economische Structuurvisie is gemaakt in samenspraak met ondernemers, deskundigen en andere partners. De visie is bedoeld om een extra impuls te geven aan de economische groei van Hoogeveen. Volgende week neemt het college van B&W een besluit. Op 13 september 2007 valt de beslissing erover in de gemeenteraad. Daarna wordt de visie uitgewerkt in concrete projecten en maatregelen.

Klik hier voor de Presentatie Concept Visie
Zie het origineel