Time : 19:19:36
Date : 25 June 2007
Sender Name: FAVV-AFSCA

FAVV : Herinnering aan de horecasector

Het FAVV roept alle horeca-uitbaters op om dringend het aangifteformulier voor de jaarlijkse heffing in te vullen en terug te sturen

Van de meer dan 55 000 horeca-uitbaters hebben tot op vandaag slechts iets meer dan
20.000 het aangifte formulier ingevuld en teruggestuurd naar het federaal Voedselagentschap (FAVV). Dat is minder dan de helft. Nochtans zijn alle uitbaters bij wet verplicht dit aangifteformulier in te vullen en een heffing te betalen aan het FAVV. Deze heffing bestaat uit een forfaitair basisbedrag van 111 euro dat vermeerderd wordt met een variabel bedrag afhankelijk van het aantal tewerkgesteld mensen. De inning van de heffing moet het Voedselagentschap toelaten om de opvolging van de voedselketen te kunnen verzekeren.

Het FAVV herinnert eraan dat iedere operator actief binnen de voedselketen ertoe gehouden zijn om het aangifteformulier in te vullen om het FAVV toe te laten de jaarlijkse heffing te factureren. Doen zij dat niet, dan stelt het FAVV dit bedrag unilateraal vast op basis van de beschikbare gegevens die misschien niet correct of onvolledig zijn.

Vanaf 11 mei tot 6 juni heeft het FAVV de aangifteformulieren verstuurd naar de horeca-uitbaters. Operatoren die een dergelijk aangifteformulier hebben ontvangen, worden dringend verzocht dit in te vullen en uiterlijk voor 30 juni terug te zenden. De aangifte kan eveneens via het internet worden verricht via het adres vermeld op het formulier. Wie vragen heeft bij het invullen van de aangifte kan contact opnemen met het callcenter op het nummer 02/ 545 50 75. Operatoren van de horecasector die geen aangifteformulier hebben ontvangen, dienen dringend het callcenter te contacteren.

Ter herinnering: de volgende ondernemingen behoren tot de horecasector en moeten zich bijgevolg laten registreren bij het FAVV: cafés, restaurants, hotels met eetgelegenheid, frietkoten, eetzalen, ambulante handel, gemeenschapskeukens, traiteurs die voedsel rechtstreeks aan de consument verkopen, verenigingen en handelszaken die gelijkaardige activiteiten uitoefenen (scholen, OCMW's; plaatsen die naast slaapgelegenheid ook ontbijt aanbieden,theaters, sportclubs, cinema's, expositiezalen, musea met een cafétaria.

Nuttige webpagina's:

Elektronische aangifte: www.favv-fin.be
Zich kenbaar maken bij het Voedselagentschap:
www.favv.be/sp/agrements/agrements_nl.asp
Meer informatie over de financiering van het FAVV: www.favv.be onder de rubriek "financiering van het FAVV".