Gemeente Leeuwarden

Raad biedt Nijpels profielschets burgemeester aan

Bron: gemeente Leeuwarden (25-06-2007) In aanwezigheid van Commissaris van de Koningin van Fryslân Ed Nijpels heeft de gemeenteraad van Leeuwarden de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. De raad wil een burgemeester die beschikt over een koel hoofd en een warm hart.

De inwoners van Leeuwarden konden de afgelopen weken via een enquête hun mening geven over het burgemeestersprofiel. In totaal hebben 388 mensen de vragenlijst ingevuld. De uitkomsten van de burgemeesterenquête kwamen opvallend sterk overeen met het profiel dat de raad wenst. Fractievoorzitter van de PvdA Amerins Dikken zei hierover: `De raad heeft goed aangevoeld wat Leeuwarders verwachten van de nieuwe burgemeester.'

Voordat de raad de profielschets kon vaststellen, wilde Commissaris van de Koningin Ed Nijpels nog een aantal vragen aan de raad stellen. `Wellicht dat die nog tot wijzigingen in het profiel leiden,' merkte Nijpels op.
Zo wilde de commissaris weten hoe belangrijk de raad het vindt dat de nieuwe burgemeester de ambtstermijn van zes jaar vol maakt. Daarnaast legde Nijpels een sterk accent op de rol die de burgemeester heeft als korpsbeheerder. Naar verwachting zal die rol in de nabije toekomst door een wetswijziging belangrijker worden.

Namens de raad liet Thea Koster weten dat de raad duidelijk besloten heeft geen eis te stellen aan zittingsduur. `Maar het kan wel altijd onderwerp van gesprek zijn.'
Volgens Aukje de Vries (VVD) moet het advies van de hoofd officier van justitie over de burgemeesterstaken als korpsbeheerder zwaar meewegen. `Het zal in ieder geval onderdeel uitmaken van de gesprekken die we gaan voeren met kandidaten.'

Commissaris Nijpels noemde de beantwoording door de raad `buitengewoon helder en een verrijking van de profielschets'. De profielschets werd vervolgens met algemene stemmen aangenomen, waarna vice-voorzitter Jan van Olffen de profielschets aan Nijpels overhandigde.

De vacature voor burgemeester van Leeuwarden wordt woensdag 27 juni in de staatscourant gepubliceerd. Tot 18 juli kunnen kandidaten reageren.