Ingezonden persbericht


SP wil versobering omstreden Gelderse wachtgeldregeling

Arnhem, 25 juni 2007

De Gelderse SP fractie wil in de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland op 27 juni 2007 de versobering van de wachtgeldregeling opnieuw aan de orde stellen middels een motie. Onlangs bleek dat ex-statenleden met riante inkomens als burgemeester of wethouder toch wachtgelden ontvangen. De SP heeft zich als enige fractie structureel verzet tegen de riante Gelderse regeling en hoopt dat zo aan het begin van een nieuwe statenperiode ook de andere fracties open staan voor een noodzakelijke versobering die in andere provincies al is doorgevoerd.

De SP signaleert dat de huidige wachtgeldregeling voor Statenleden tot veel verontwaardiging leidt, dat dit de geloofwaardigheid van het openbaar bestuur niet ten goede komt en de kloof tussen burgers en politiek vergroot en dat Gelderland de enige provincie is die een dusdanig riante wachtgeldregeling kent. Statenlid Willeke Tydings zal daarom woensdag een motie indienen waarin provinciale staten het provinciebestuur vragen te komen met een nieuw voorstel betreffende de wachtgeldregeling. En dit voorstel aan te laten sluiten op de modelverordening van het IPO omtrent de rechtspositie van Statenleden, waarin opgenomen een korting op wachtgeld wegens andere inkomsten en een sollicitatieplicht, die ook voor gewone burgers geldt.

Zie voor meer achtergrond: http://www.gelderland.sp.nl/bericht/17852/070607-sp_verontwaardigd_over_wachtgelden.html en http://gelderland.sp.nl/bericht/15193/