Leger des Heils

Majoor Bosshardt overleden

06/25/2007
Amsterdam - Luitenant-kolonel A.M. Bosshardt is op maandagmiddag 25 juni overleden. In de terminologie van het Leger des Heils wordt het 'Bevorderd tot Heerlijkheid' genoemd. Thuis in haar woonplaats Amsterdam sliep zij vredig in. De heilsofficier, die voor velen altijd 'de majoor' is gebleven, werd 94 jaar. Zij verwierf landelijke bekendheid door haar werk op de Amsterdamse wallen. De luitenant-kolonel wordt op 30 juni op begraafplaats De Nieuwe Ooster begraven. Vanaf vandaag 19.00 uur kunnen mensen persoonlijk reageren op het overlijden van de majoor in het digitale condoleanceregister dat bereikbaar is via www.majoorbosshardt.nl.

"De dankbaarheid wint het van het verdriet", zegt commissioner W. van der Harst, de landelijk leider van het Leger des Heils, in een eerste reactie. "Zij heeft enorm veel betekend, voor duizenden mensen. Ik beschouw het als een eer om haar gekend te hebben. Als geen ander verwezenlijkte zij het ideaal van het Leger des Heils: anderen in woord en daad laten proeven van de liefde van Christus."

"Haar onverbloemde en ogenschijnlijk eenvoudige uitspraken getuigden van grote wijsheid. Haar ongedwongen benadering van zowel de mensen aan de zelfkant van de maatschappij als hoogwaardigheidsbekleders duidden op een grote persoonlijkheid."

Lt.-kolonel Bosshardt werd in 1934 officier van het Leger des Heils. Zij werkte in die hoedanigheid onder meer bij een kerkelijke gemeente (korps) en een kinderhuis. Na de oorlog, in 1948, kreeg ze de opdracht iets te doen voor de bewoners van de Amsterdamse wallen. Dat zou uiteindelijk haar levenswerk worden. Ze richtte een zogeheten Goodwillcentrum op. Het centrum groeide in de loop der jaren uit tot een supermarkt van dienstverlening. Daklozen, verslaafden, prostituees en andere hulpvragers kunnen er terecht voor een zeer divers hulpaanbod.

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie die actief is in meer dan honderd landen. De medewerkers houden zich bezig met zowel evangelisatie als onder andere jeugdhulpverlening, reclassering en ontwikkelingssamenwerking. In Nederland bestaat het Leger uit een kerkgenootschap en een aantal stichtingen. Het Leger werd in 1865 opgericht door de Engelse methodistenpredikant William Booth.

Meer informatie over de uitvaart en de openbare condoleance wordt dinsdag 26 juni bekend gemaakt