Gemeente Wijk bij Duurstede

Commissie van advies voor de bezwaarschriften

De voorzitter van de commissie van advies voor de bezwaarschriften maakt bekend, dat deze commissie op maandag 25 juni 2007 vanaf 19.15 uur in het gemeentehuis (commissiekamer) bijeen komt om de volgende bezwaarschriften te behandelen:

19.15 uur Drie bezwaarschriften gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 7 maart 2007, waarbij de melding voor het vergroten van de rundveestal en het verplaatsen van de vaste mestopslag en spoelplaats op de gemengde veehouderij, gevestigd aan de Langbroekerdijk A 104 te Langbroek beoordeeld is als milieuneutraal.

Deze bezwaarschriften worden in één hoorzitting behandeld.

20.15 uur Bezwaarschrift gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 15 maart 2007, waarbij de aanvraag voor het organiseren van een stuntshow is afgewezen en gericht tegen het niet tijdig beslissen op de aanvraag van 3 april 2007 om op 29 april 2007 op het recreatieterrein Gravenbol een evenement te organiseren.

Tijdens de openbare hoorzittingen worden de uitgenodigde belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun standpunt toe te lichten. Degene die een hoorzitting wil bijwonen, kan zich kort voor het aangegeven tijdstip bij de bode melden. De voorzitter kan echter besluiten dat een hoorzitting niet openbaar is indien hierom door belanghebbenden wordt verzocht, of indien dit naar het oordeel van de voorzitter van de commissie gewenst is.