Provincie Zeeland

22-06-2007 - Tijdelijke afsluiting N678 Hoofdplaat-Biervliet

Tijdelijke afsluiting N678 Hoofdplaat-Biervliet

Van maandag 25 juni tot en met vrijdag 13 juli 2007 voert de Provincie Zeeland onderhoudswerk uit aan de N678 Hoofdplaat-Biervliet ter hoogte van de Zuidlangeweg, de Hoofdplaatseweg en de Driewegenweg. De weggedeelten worden afgesloten voor het wegverkeer met uitzondering van (brom)fietsers en het verkeer krijgt een omleidingroute.

Wegomleiding

Het verkeer volgt de omleidingroutes via bebording. Het verkeer van Biervliet naar Hoofdplaat wordt omgeleid via de N61-Schoondijke-Sasputsestraat-Westelijke Dwarsweg- Westlangeweg (N677).

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan bestaan uit het uitvoeren van reparaties en het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen waarna het wegdek nieuwe strepen krijgt.

Het onderhoudswerk worden gefaseerd uitgevoerd.

Fase 1 omvat de bebouwde kom Hoofdplaat-Driewegenweg, fase 2 Driewegenweg-IJzendijkseweg en fase 3 IJzendijkseweg-bebouwde kom Biervliet.

22 juni 2007, A. Slabbekoorn-Flohr, 0118-631857, 102/07