Gemeente Zaltbommel

Informatiebijeenkomst woningbouw Oude Stationsweg
Aanvang 25 juni 2007, 20:00 uur

De gemeente Zaltbommel is reeds enige tijd bezig met de voorbereidingen van het project Van Station Tot Vestingstad (VSTV). Dit project is opgedeeld in vijf deelprojecten. Het deelplan west omvat de verplaatsing van het bedrijf Van Voorden Gieterij en het herontwikkelen van de vrijkomende locatie en aanliggende percelen tot een woongebied.

De voorbereidende plannen voor het deelplan west zijn thans zover gevorderd, dat een stedenbouwkundig plan kan worden gepresenteerd. Reden om belangstellenden en omwonenden uit te nodigen voor een deze informatiebijeenkomst.

Tijdens deze avond zal door de stedenbouwkundige een toelichting worden gegeven op het stedenbouwkundig plan waarbij eveneens het woningbouwprogramma, de inrichting van het woongebied, de waterhuishouding en andere relevante onderwerpen worden besproken. Ook zal informatie worden verstrekt over de verdere procedure en wordt de globale planning toegelicht.

De avond is bedoeld als een informatieavond waarbij door de aanwezigen vragen over bovenstaande toelichtingen kunnen worden gesteld. Gezien het informele karakter van de avond zal geen officieel verslag van de avond gemaakt worden. Natuurlijk worden uw opmerkingen en vragen wel genoteerd. Waar mogelijk en wenselijk zal hiermee in de verdere voorbereidingen rekening worden gehouden.

Organisator Gemeente Zaltbommel
E-mailadres organisator cterbraak@zaltbommel.nl
Telefoonnummer organisator 0418 - 681 683
Locatie Seniorencentrum De Aak in Zaltbommel