zonnewarmte in nederland, europees hekkensluiter


24.06.2007 / 23:35 / Rubriek: Binnenland / Organisatie: Stichting de koepel

STICHTING DE KOEPEL

Utrecht, 25 juni 2007 Voor het derde jaar op rij is in 2006 de afzet van zonneboilers in Nederland fors lager uitgevallen dan het jaar daarvoor: - 27% . Dit werd afgelopen week duidelijk toen de afzetcijfers zonnewarmte 2006 van de Europese landen bekend gemaakt werden tijdens ESTEC 2007 de Europese conferentie voor de zonnewarmte industrie . In Europa zet de opmars van zonnewarmte zich versterkt voort met een gemiddelde afzetgroei van 47% ! Deze groei kent uitschieters in België met 76%, Frankrijk met 81%, Verenigd Koninkrijk met 93% en Duitsland met 58%. Met haar afzet is Nederland nu nog het enige land in Europa met een negatieve groei. Een dubieuze eer voor een land dat in 2020 wil behoren tot een van de leidende landen op het gebied van duurzame energie.

Vorige maand heeft Holland Solar, de Nederlandse brancheorganisatie voor zonne-energie, de Roadmap voor thermische zonne-energie gepubliceerd . De Nederlandse branche heeft hierin aangegeven te willen investeren in de marktontwikkeling voor zonnewarmte producten om de afzet in de pas te krijgen met de ons omringende landen. Dat kan de markt echter niet alleen. Daarvoor is een constructieve ondersteuning van de overheid nodig. Dat betekent niet dat de branche vraagt om een ongelimiteerd bedrag aan subsidies. Dat betekent wel dat de branche vraagt om een eenduidig, transparant en consistent beleid op dit gebied; beleid wat zoveel vertrouwen uitstraalt dat de branche de komende jaren forse bedragen wil investeren in de marktontwikkeling. Gezien de negatieve ervaringen van de afgelopen jaren door het sterk wisselende beleid zal de branche niet zomaar overtuigd zijn. De overheid zal duidelijk moeten maken dat zij serieus is in het bereiken van haar doelstelling (van 20% duurzame energie in 2020) en zal de markt vertrouwen moeten geven! De Nederlandse producten en de Nederlandse insteek voor de marktontwikkeling waren nog geen vijf jaar geleden richtinggevend voor de Europese ontwikkelingen. Die positie kan nog teruggewonnen worden. Met een eenduidige visie en hulp van de overheid, kan de afzet in Nederland weer snel op orde komen. Het gebruik van zonne energie voor warmwater bereiding levert binnen de huidige energiemarkt economische voordelen. De DE Koepel, Nederlandse belangenorganisatie voor duurzame energie, vindt het essentieel dat Nederland binnen Europa weer serieus wordt genomen bij het leveren van inspanningen in het kader van de energie- en milieuproblematiek. Europa laat zien dat de zonnewarmtemarkt een professionele markt is met producten die zich, weliswaar met een zetje in de rug van de overheden, kunnen verheugen in een steeds sterkere groei. Zonnewarmte toepassingen, zoals zonneboilers en proceswarmte zullen in de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. 49% van alle energie in Europa wordt gebruikt voor warmte, waarvan 80% dan weer op een temperatuursniveau waarin makkelijk met zonnecollectoren kan worden voorzien. Het is niet voor niets dat er een groeiende belangstelling is voor deze duurzame energie toepassing in Europa.
De markt voor zonnewarmte in Europa is nu, in de opstartfase, al 3 miljoen vierkante meter collector per jaar ofwel een jaarlijks geïnstalleerd vermogen van 2469 MWth. Dat komt overeen met bijna 500 voetbalvelden of een omzet van 2 miljard Euro per jaar. Qua werkgelegenheid verdienen er tienduizenden mensen hun boterham mee. Dat zijn belangrijke banen met uiteenlopende kwalificaties: van handvaardig werk tot denkwerk. De zonnewarmtemarkt is nu al belangrijk en dat zal de komende decennia nog aanzienlijk toenemen als onderdeel van het bereiken van de 20% doelstelling Duurzame Energie in 2020.