Ministerie van Economische Zaken


Staatssecretaris Heemskerk naar China


15-05-2007 | nieuwsbericht | onderwerp: Handelsmissies,
Staatssecretaris


Staatssecretaris Heemskerk gaat van 7 tot en met 13 juli 2007 met een
handelsmissie naar China. Thema van de reis is innovatie en
internationaal ondernemen.


Tijdens het bezoek wordt vooral aandacht besteed aan drie lopende
samenwerkingsprojecten tussen Nederland en China: duurzaam bouwen en
energie, biotechnologie en gezondheid en groene genetica.


De missie naar China past in de nieuwe gezamenlijke aanpak van de
Nederlandse overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om op
een meer programmatische wijze de markt in China te verkenennen en te
bewerken.


Via gerichte thematische missies waarin diverse Nederlandse partijen
gezamenlijk optrekken wordt beoogd het rendement te verhogen van de
inspanningen evenals een nauwere aansluiting te vinden bij de vraag in
China. Hierbij speelt de overheid-tot-overheidsrelatie een cruciale
rol in het creëren van een platform voor bedrijven en
kennisinstellingen om zaken te doen met China.


Staatssecretaris Heemskerk naar China