Senternovem01-06-2007 | Live Earth Alert! Reserveer 7 juli vast in uw agenda!

Live Earth gaat het globale bereik van muziek gebruiken om het klimaatprobleem wereldwijd te agenderen èn massaal mensen op te roepen zelf maatregelen te nemen om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Dit gaan ze doen door concerten te organiseren. Meer dan 150 van de beste muzikanten ter wereld gaan op de Live Earth concerten 24 uur lang op 7 locaties in de 7 continenten optreden. De concerten zullen plaatsvinden in New York, Londen, Shanghai, Tokyo, Rio de Janeiro, Johannesburg en Sydney.

Om de ernst en de oplossingen van klimaatverandering ook in Nederland veel meer onder de aandacht te brengen, hebben de Nederlandse Publieke Omroep, de HIER-campagne en EnergieTransitie het initiatief genomen tot een nationale actieweek Live Earth Alert! Van 1 t/m 8 juli gaan de omroepen gezamenlijk massief inhaken op Live Earth en daar een geheel eigen gezicht aan geven: een unieke thematische samenwerking. EnergieTransitie is inhoudelijk partner en draagt met haar expertise bij aan de inhoud van de programma's. De omroepactie heeft een duidelijk doel: ook in Nederland is het noodzakelijk om een snelle en forse reductie van CO2 te realiseren en klimaatneutraal te worden.

Tegelijkertijd wordt op 7 juli een groot publieksevenement in Amsterdam georganiseerd onder de naam Live Earth Alert! Vanuit het Westerpark kunnen 15 000 bezoekers genieten van de wereldconcerten op grote vidiwalls, attracties, debatten en interviews rondom klimaat en energie.

Live Earth hoopt 2 miljard mensen te bereiken. Dit publiek en de opbrengsten van het hele evenement, gaan de basis vormen van een nieuw meerjarig actieplan om klimaatveranderingen tegen te gaan. Het hele evenement is opgezet door All Gore, voormalig vice-president van de Verenigde Staten, die vorig jaar met zijn film An Inconvenient Truth het klimaatprobleem wereldwijd onder de aandacht bracht. Kevin Wall, de wereldwijde producer van de Live 8 concerten, gaat Live Earth produceren.

Kijk voor meer informatie ook op www.liveearthalert.nl.